Dobrá škola II

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0090 - OP VK - výzva 56 škola v období 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015 realizovat níže uvedené aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

3. Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

 

Finanční gramotnost pro I. stupeň

V rámci projektu (doba realizace 1. 3. 2013 -28. 2. 2015) budeme ve spolupráci s dalšími sedmi ZŠ v Plzeňském kraji zavádět výuku finanční gramotnosti na I. stupni - výtvářet potřebné výukové podklady, ověřovat je ve výuce a zavádět inovativní výukové činnosti jako např. projektové dny či kooperativní vyučování. Více viz zákožka FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Projekt Ovoce do škol

Naše škola se v září 2011 zapojila do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci prvního až pátého ročníku dostávají ovoce a zeleninu v rámci tohoto projektu zdarma

Mediální výchova

V rámci projektu Dobrá škola realizovaném z EU-OP-VK (šablona  Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií) proběhlo ve školním roce 2011-12 projektové vyučování.  Výstupem projektu byly žákovské noviny.

iconzámecká 11ka 1/2012 (5,9 MB)iconzámecká11ka 2/2012 (1,5 MB)iconzámecká11ka 3/2012 (1,9 MB)

EU peníze školám

Zveřejněno: 5. 6. 2012, celkový počet obrázků v galerii: 1
EU peníze školám 1

Naš škola je od 1. 7. 2011 zapojena do projektu EU peníze školám. Projekt potrvá do

31. 12. 2013.

 

logolink ESF