Vážení zákonní zástupci,

     od 25. 5. je umožněn vstup do školy pro žáky 1. stupně.  Analogicky s tím chceme umožnit návrat dětí do mateřské školy za podmínek stanovených MŠMT, které se týkají Vás, dětí i školy.

     Pročtěte si prosím pečlivě níže uvedené INFORMACE, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda dítě do školky opravdu pošlete. Využijte kontaktů na třídní učitelku nebo na ředitelku školy v případě, že budete potřebovat jakékoli bližší vysvětlení nebo pomoc.

     Poté buďte tak laskavi a vyplňte DOTAZNÍK, kterým vyjádříte svůj zájem o zařazení dítěte zpět do školních aktivit.

     Dotazník prosím obratem doručte do školy prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte, nejpozději však do 18. 5. 2020.

     Pokud své dítě přihlásíte do školní skupiny, je třeba, abyste vyplnili ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručili ho škole nejpozději v den nástupu dítěte.

V Chanovicích 6. 5. 2020                                                                                         Mgr. Eva Smolíková ř.š

DOTAZNÍK (15,8 KB)
PROHLÁŠENÍ (16,3 KB)iconINFORMACE MŠ (311,5 KB)

 


 

 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020

Termín zápisu

od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců    ve škole. 

 

Náležitosti k přihlášení

  1. Řádně vyplněný tiskopis PŘIHLÁŠKY
  2. Vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
  3. Kopie očkovacího průkazu (netýká se dítěte plnící povinné předškolní vzdělávání)

 Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

 

Náhodný výběr z galerie
MŠ akademie 11 Výlet I. stupeň Velhartice II. 12 Vojáci ve školce 12 Policie v MŠ 2014 IV. 20

 

logolink ESF