Informace k přijímání na střední školy

 

 


Přijímací řízení ve školním roce 2020/21

Právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon

Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízení

Informace na

 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://cermat.cz/

+ weby příslušných škol

 

Informace loni vydalo MŠMT v říjnu 2019, letos ještě ne.

Dosud známé informace (je možné, že budou změny):

  • Na umělecké obory by měly být termíny na talentové zkoušky vyhlášeny do 31. 10. 2020 (vyhlašuje ředitelství školy).
  • Přihlášky na obory s talentovými zkouškami  doručí zájmence škole do 31. 11. 2020.
  • Talentové zkoušky pravděpodobně v lednu 2021.
  • Výsledky talentových zkoušek vyhlášeny do 20. 1. 2021.
  • Na přihlášky se nebudou psát známky za 2. pololetí šk. roku 2019/20.

 

Informační schůzka se zákonnými zástupci ohledně přijímacího řízení na střední školy se plánuje na polovinu ledna 2021.Individuální schůzky se  zákonnými zástupci žáků hlásící se na umělecké obory podle domluvy.

 

 


 

logolink ESF