Informace k přijímání na střední školy

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) - změny ke dni 23. 3. 2020

1. bude pouze jedno kolo a náhradní termín;

2. termín bude 14 dní po ukončení mimořádných opatření pro školy, tj. po návratu žáků zpět do škol.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se budou konat v tom rozsahu a obtížnosti jako loni.

 

Zápisový lístek, odvolání a nástup na střední školu

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

 

logolink ESF