INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

Vydávání obědů : školní strávníci 11:30 – 13:15 (podle rozvrhu)

 

Úhrada za školní stravování

a) inkasem z účtu zákonného zástupce na účet školy do 17. dne na následujícího měsíce; 

b) hotově u vedoucí školní jídelny mezi 15. a 20. dnem následujícího měsíce;

c) převodem na účet školy (824 125 359/0800) do 17. dne následujícího měsíce.

 

Strávníci školní jídelny zš, kteří nebudou mít uhrazenu platbu včas, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování.

 

Odhlášky ze stravování

a) Z důvodu omluvené neplánované nepřítomnosti (nemoc, návštěva lékaře, závažné rodinné důvody). Odhlášení oběda provádí vždy zákonný zástupce nejpozději ten den, a to osobně u vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky u vedoucí kuchařky (tel.: 720 395 636) v době od 6,00 – 8,00 hod.

b) První den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole, zákonný zástupce může odebrat oběd.

c) Z důvodu předem známé, plánované nepřítomnosti se odhlášení oběda provádí týden předem, nejpozději tři dny, výjimečně den předem, stejným způsobem jako v bodě a).

 

Poznámka: neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Pravidla pro odhlašování platí pro všechny žáky, včetně dojíždějících a těch, kterým je oběd dotován. Pokud rodič opakovaně neodhlásí svému dítěti oběd, může mu být dotace odebrána (viz Vnitřní řád školní jídelny)


Zveřejněno: 4. 12. 2018
Zveřejněno: 30. 11. 2018
Zveřejněno: 27. 11. 2018
Náhodný výběr z galerie
Den dětí 2014 I. 2 Den pro zámek II. 1 2. a 4. třída akademie 10 Den pro zámek I. 25

 

logolink ESF