DOPIS ŘEDITELE ZUŠ HORAŽĎOVICE KE STUDIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

obracíme se na Vás touto cestou s informacemi o možnosti studovat na Základní umělecké škole v Horažďovicích. Jarní situace nám neumožnila uskutečnit vystoupení a náborové akce, a proto se na Vás obracíme touto cestou. Na přiloženém letáku se můžete podívat na naši nabídku. Pokud máte zájem o studium některého našeho oboru, stačí jediné - vyplnit přihlášku na: www.izus.cz. My si Vás pozveme na talentovou zkoušku, na které nám předvedete svůj talent. Na talentovou zkoušku je nutné mít s sebou roušku (kvůli pohybu ve společných prostorách školy) a vyplněné čestné prohlášení pro žáka i jeho doprovod.

 Více informací můžete získat na telefonu: 739 514 100 nebo mailem: zushd@seznam.cz.

 Těšíme se na Vás, naše nové žáky.

 Jménem ZUŠ Horažďovice

Mgr. Martin Petrus

 


iconPLAKÁT ZUŠ HORAŽĎOVICE (3,3 MB)


Vzhledem k mimořádné situaci je činnost kroužků zastavena.


Zájmové kroužky

 Činnost kroužku začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Žáky na kroužky přihlašuje zákonný zástupce prostřednictvím přihlášky.

Žák je přihlášen tehdy, dodá-li podepsanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli. Zápisné do kroužku je 200,- Kč, pokud se žák přihlásí do dalšího kroužku, je zápisné100,- Kč, do třetího kroužku 50,- Kč, zápisné na čtvrtý a další kroužek je 0,- Kč.

Zápisné do kroužku platí na celý školní rok. Kroužek žák navštěvuje nejméně do konce pololetí. Pokud chce žák docházku ukončit na konci 1. pololetí, odhlásí ho zákonný zástupce písemně odhlášku předá vedoucímu kroužku, který tuto skutečnost ohlásí ředitelce školy. Zápisné se nevrací

Zápisné se hradí v pokladně školy, termín pro zaplacení je do konce října. V případě, že zápisné nebude uhrazeno, nemůže se žák činnosti kroužku zúčastňovat.

Přihlášky a odhlášky jsou ke stažení a webu školy.

 


Zájmové kroužky - nabídka pro školní rok 2019/2020 ke dni 9. 9. 2019

 


Kroužek rukodělný

SUDÉ ÚTERÝ 13:00 - 15:00

PRVNÍ SCHŮZKA: 1.10.  2019


vede B. Legátová


Přírodovědný kroužek  

 LICHÉ ÚTERÝ 13:00 - 15:00

PRVNÍ SCHŮZKA: 8.10 2019


vede Eva Legátová

 

 Kroužek křesťanské výchovy / nepovinné náboženství

PÁTEK 12:00


vede Mariusz Piwowarzyk


Angličtina pro 1. a 2. ročník + MŠvede Z. Smithová


Paličkování

LICHÁ STŘEDA 15:00 - 17:00

PRVNÍ SCHŮZKA: 9.10. 2019

KROUŽEK JE OTEVŘEN PRO ŽÁKY I DOSPĚLÉ


vede J. Opltová


Sportovní kroužek

vede D. Blatská

Kroužek obrábění dřeva

 2. 10. 14:15 - 16:55

27. 11. 14:15 - 16:55

 

 

  

 vedou mistři odborného výcviku SŠ Oselce

 

logolink ESF