Zájmové kroužky

 Činnost kroužku začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Žáky na kroužky přihlašuje zákonný zástupce prostřednictvím přihlášky.

Žák je přihlášen tehdy, dodá-li podepsanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli. Zápisné do kroužku je 200,- Kč, pokud se žák přihlásí do dalšího kroužku, je zápisné100,- Kč, do třetího kroužku 50,- Kč, zápisné na čtvrtý a další kroužek je 0,- Kč.

Zápisné do kroužku platí na celý školní rok. Kroužek žák navštěvuje nejméně do konce pololetí. Pokud chce žák docházku ukončit na konci 1. pololetí, odhlásí ho zákonný zástupce písemně odhlášku předá vedoucímu kroužku, který tuto skutečnost ohlásí ředitelce školy. Zápisné se nevrací

Zápisné se hradí v pokladně školy, termín pro zaplacení je do konce října. V případě, že zápisné nebude uhrazeno, nemůže se žák činnosti kroužku zúčastňovat.

Přihlášky a odhlášky jsou ke stažení a webu školy.

 


Zájmové kroužky - nabídka pro školní rok 2021/2022

 

Kroužek rukodělný

liché úterý 13:00 - 14:30

první schůzka 12. 10.


vede J. Opltová, B. Legátová


Přírodovědný kroužek 1. stupeň

sudé úterý 13:00 - 14:30

první schůzka 5. 10.


vede Eva Legátová

 

 Kroužek křesťanské výchovy

pátek 13:00 - 13:45

první schůzka 1. 10.


vede Mariusz Piwowarzyk


Angličtina 1.stupeň

středa 13:00 - 13:45

první schůzka 6. 10.


vede Z. Smithová


Dračí doupě 2. stupeň

pondělí 13:30 - 15:30

první schůzka 20. 9.


vede D. Bílek


Florbal 5. - 9. ročník

čtvrtek 14:10 - 15:00

první schůzka 7. 10.


vede J. Štěrba

Hudební kroužek 1. stupeň  

pondělí 14:00 - 15:00

první schůzka 4. 10.


 vede D. Matoušková

Veselá věda 1. stupeň

pondělí 13:00 - 14:00

první schůzka 4. 10.


vede L. Skřivanová

 

logolink ESF