Zájmové kroužky

Činnost kroužku začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Žáky na kroužky přihlašuje zákonný zástupce prostřednictvím přihlášky.

Žák je přihlášen tehdy, dodá-li podepsanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli. Zápisné do kroužku je 200,- Kč, pokud se žák přihlásí do dalšího kroužku, je zápisné100,- Kč, do třetího kroužku 50,- Kč, zápisné na čtvrtý a další kroužek je 0,- Kč.

Zápisné do kroužku platí na celý školní rok. Kroužek žák navštěvuje nejméně do konce pololetí. Pokud chce žák docházku ukončit na konci 1. pololetí, odhlásí ho zákonný zástupce písemně odhlášku předá vedoucímu kroužku, který tuto skutečnost ohlásí ředitelce školy. Zápisné se nevrací

Zápisné se hradí v pokladně školy, termín pro zaplacení je do konce října. V případě, že zápisné nebude uhrazeno, nemůže se žák činnosti kroužku zúčastňovat.

Přihlášky a odhlášky jsou ke stažení a webu školy.


Zájmové kroužky - nabídka pro školní rok 2019/2020 ke dni 9. 9. 2019

 


Kroužek rukodělný

SUDÉ ÚTERÝ 13:00 - 15:00

PRVNÍ SCHŮZKA: 1.10.  2019


vede B. Legátová


Přírodovědný kroužek  

 LICHÉ ÚTERÝ 13:00 - 15:00

PRVNÍ SCHŮZKA: 8.10 2019


vede Eva Legátová

 

 Kroužek křesťanské výchovy / nepovinné náboženství

PÁTEK 12:00


vede Mariusz Piwowarzyk


Angličtina pro 1. a 2. ročník + MŠvede Z. Smithová


Paličkování

LICHÁ STŘEDA 15:00 - 17:00

PRVNÍ SCHŮZKA: 9.10. 2019

KROUŽEK JE OTEVŘEN PRO ŽÁKY I DOSPĚLÉ


vede J. Opltová


Sportovní kroužek

vede D. Blatská

Kroužek obrábění dřeva

 2. 10. 14:15 - 16:55

27. 11. 14:15 - 16:55

 

 

  

 vedou mistři odborného výcviku SŠ Oselce

 

logolink ESF