Ostatní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci

Václav Ladman

  školník

Marie Křenová

Miroslava Korbelová

Iveta Polenová

Pavla Kočová

 

kuchařka ZŠ

kuchařka MŠ

pomocná kuchařka ZŠ

vedoucí jídelny ZŠ a MŠ, pokladní

Petra Šubová   hospodářka školy

Jana Radová

Věra Buršíková

 

uklízečka 2. stupně a školní jídelny

uklízečka 1. stupně a mateřské školy

Školní družina

 Mgr. V. Šimanovská

 telefon

 

 

vedoucí vychovatelka školní družiny

722 115 095

 

Mateřská škola

Eva Bočková

Alena Kestnerová

 

 

 

třídní učitelka KOŤATA

třídní učitelka LVÍČATA

 

 

 

logolink ESF