Ostatní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci

Václav Ladman

  školník

Lenka Češková

Miroslava Korbelová

Iveta Záhorská

Mgr. Václava Šimanovská

 

kuchařka ZŠ

kuchařka MŠ

pomocná kuchařka ZŠ

vedoucí jídelny ZŠ a MŠ, pokladní

Petra Šubová   hospodářka školy

Jana Radová

Věra Buršíková

 

uklízečka 2. stupně a školní jídelny

uklízečka 1. stupně a mateřské školy

Školní družina

 Mgr. V. Šimanovská

 telefon

 

 

vedoucí vychovatelka školní družiny

722 115 095

 

Mateřská škola

Eva Bočková

Alena Kestnerová

Lenka Skřivanová

 

 

třídní učitelka LVÍČATA

třídní učitelka KOŤATA

asistent pedagoga MŠ

 

 

logolink ESF