iconJARNÍ SEMINÁŘ - INSTRUKCE (132,3 KB)

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

DUBEN

3. 4. okresní kolo olympiády v českém jazyce

4. 4. zápis do 1. třídy;  13. 00 - 17. 00 budova 1. stupně

6. 4. velikonoční prázdniny pro žáky ZŠ i děti MŠ

13. 4. jednotné přijímací zkoušky na střední školy

14. 4. jednotné  přijímací zkoušky na střední školy

17. 4. pedagogická rada + čtvrtletní hodnocení

18. 4. - 20. 4. tripartitní setkání (zákonný zástupce + žák + učitel)  nad čtvrtletním hodnocení prospěchu a chování 

26. 4. exkurze do Terezína + Národního muzea - pro 6. - 9. ročník


BŘEZEN 

1. 3. exkurze do Pfeiferu pro 9. ročník

1. 3.  okresní kolo olympiády AJ

2. 3. okrskové kolo recitační soutěže

6. 3. - 10. 3. jarní prázdniny

15. 3. exkurze do Temelína a Písku pro 7. - 9. ročník

16. 3. TÝDEN PRO ZDRAVÍ - pro  4. - 6. ročník SZŠ Klatovy

16. 3. jarní rukodělný seminář s Mgr. I. Sieberovou - pro veřejnost od 16 hodin 

17. 3. divaldo Alfa - Plzeň 1. - 4. ročník

17. 3. Workshopy kariérového poradenství na SŠ Horažďovice - pro žáky 8. ročníku

20. - 22. 3. výchovně vzdělávací pobyt (NP Šumava, enviromentální centrum Stožec) 8. ročník + 3. ročník

27. 3. jarní focení v MŠ

27. 3. třídnická schůzka pro zákonné zástupce žáků z Ukrajiny - zámek,  učebna 9. ročníku od 15.00 hodin

29. 3. akce UKLIĎME ČESKO UklidmeCesko.cz/event/37775

30. 3. návštěva divadelního představení mateřské škola v Horažďovicích 

 

ÚNOR

3. 2. pololetní prázdniny

8. 2. školní kolo olympiády ČJ

13. 2. školní kolo recitační soutěže

23. 2. návštěva divadelního představení v HD - obě třídy MŠ

28. 2. Setkání zákonných zástupců žáků 1. třídy + divadení představení prvňáčků

 

leden

3.1.2023 návštěva betlému v chanovické skanzenu

29.1. 2023 odjezd na lyžařský výcvik (7. + 9.ročník) - do 2.2.2023

31.1. pro děti MŠ a žáky 1., 2. a 3. třídy "O Zlatovlásce" divadélko Šneček 

 

prosinec

5. 12. Mikuláš v MŠ

21. 12. besídky a vánoční program ve třídách 

22.12. ředitelské volno pro MŠ i ZŠ

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 vánoční prázdniny pro ZŠ i MŠ

 

listopad

1. 11 beseda 9. ročníku s pracovnicí úřadu práce

10. 11. od 16.00 tvořivý seminář s Mgr. I. Sieberovou pro veřejnost

16. 11. Den otevřených dveří SŠ Horažďovice pro žáky 9. ročníku (doprava hrazena)

18. 11. ředitelské volno pro žáky ZŠ 

22. 11. končí plavecký výcvik

23. 11. Planetárium - pořady pro celou školu v 5 skupinách, vstupné 30 Kč 

24. 11. Rytmická show – pořad pro celou školu ve 2 skupinách;  vstupné 60 Kč

28. 11. Finanční gramotnost od ČS  pro 2. + 4. ročník

30. 11. Planeta 3000 začátek 8.15; pro žáky 5. - 8. ročníku;  KD Horažďovice vstup a doprava 160,- Kč

 

říjen

3.10. první schůzka kroužku VESELÁ VĚDA

4. 10. první schůzka PŘÍRODOVĚDNÉHO kroužku

6.10. první schůzka kroužky ANGLIČTINY

6. 10. zahájení univerzity 3. věku

10.10. první schůzka kroužku florbalu

12.10. měření tělesné zdatnosti (3. + 7. ročník) - testy ČSI

14.10. první schůzka kroužku ktřesťanské výchovy

14.10. prezentace výcviku dravců

19.10 žáci 6. ročníku - Envicentrum Horažďovice

19.10. celá škola 13. 00 - 14. 30 - podzimní úklidové odpoledne - hrabání listí v zámeckém areálu

24. 10. školská rada

25. 10. ředitelské volno pro žáky základní školy 

26. 10. + 27. 10 přerušení provozu MŠzáří

1. 9. 2022 Zahájení školního roku na nádvoří zámku

2. 9. 2022 objímání školy - 8.20 sraz na nádvoří  

5. 92022 Adaptační běh

13. 9. 2022  zahájení plavání

14. 9. 2022 společná třídní schůzka pro všechny zák. zástupce dětí MŠ i žáků ZŠ – konírna od 15.30 hodin

18. 9. 2022 chanovická pouť – Den otevřených dveří na zámku 13.00 -17.00

ZAHÁJENÍ VU3VŠKOLNÍ ROK 2021/2022

srpen

27.8. 2022 dožínky Plzeňského kraje

 

červenec

1. - 3. 7. tvořivý víkend s Mgr. I. Sieberovou (papír, pedig, textil) https://www.facebook.com/photo/?fbid=1468779893541242&set=a.243167812769129

9. 7. Den řemesel

červen

 1. 6. Den dětí

3. 6. focení tříd, žáků a dětí

6. 6.  zápis do MŠ a ZŠ pro děti a žáky z Ukrajiny. Zámek  13.00 -16.00

13. 6. setkání se zákonnými zástupci budoucích prvňáků. Zámek (učebna současné 1. třídy) 15.00

15. 6. pasování předškoláků na školáky, besídka. Konirna 16.00

23. 6. školní výlet 1. - 4. ročníku, výlet 6. ročníku

27. 6. sportovní den

30. 6. slavnostní ukončení školního roku

květen

2. 5. program finanční gramtonost (2. + 4. ročník)

5. 5.  zápis MŠ 14.00 -17.00 v budově školky

6. 5. prohlídka vojenské techniky (kemp historických vozidel na nádvoří)

16. 5. zjišťování výsledků žáků 5. ročníku v matematice, českém jazyce a v oblasti studijních dovednosti  prostřečednictvím systému ČSI - INSPIS

18. 5. okrskové kolo fotbalu v Horažďovicích; žáci 6. - 9. ročníku

26. 5.   okresní kolo soutěže Národní park Šumava

duben

 6. 4.  exkurze do Pfeifru 9. ročník 

7. 4.  zápis do ZŠ 13.00 - 17.00 na zámku

12. 4. jarní úklidové dopoledne (dobrovolníci 1. stupně) a  odpoledne (6. - 9. ročník)

14. 4. ZŠ - velikonční prázdniny, MŠ v provozu

15. 4. státní svátek Velký pátek

18. 4. státní svátek Pondělí velikonoční

22.4. McDonald´s Cup

25. 4. od 10.00 beseda s J. Chalupným (8. + 9. ročník)

26.4. - 29. 6. třídní schůzky (tripartity)

27. 4. exkurze do Prahy  (5. - 9. ročník)

březen

9. 3. okresní kolo olympiády AJ v DDM Klatovy

16. 3. divadlo HD "Začarovaný les", MŠ + 1. ročník

17. 3. jarní seminář s Ivou Sieberovou - od 16.00 hodin na zámku - pro veřejnost

18. 3. školní kolo matematického klokana

21. 3. okresní kolo recitační soutěže

22. 3. okresní kolo olympiády D v DDM Klatovy

28.3. seminář 13.00 - 16.00 Komunikace, která vede k cíli  (DVPP)

29. 3. okresní kolo olympiády ČJ v DDM Klatovy

29. 3  exkurze do Sladovny Písek život v mraveništi, voda  (1. +2. ročník - 

30. 3.  výchovně vzdělávací program střední zdravotnické školy Klatovy pro žáky základních škol Týden zdraví (4. + 5. ročník)

31. 3.  akce Týden zdraví (6. + 7. + 8. ročník)

únor

4. 1. pololetní prázdniny

21. 2. školní kolo recitační soutěže

28.2. - 6.3. jarní prázdniny

leden

školní kolo DO 

28.1. školní kolo ČJ - postup do okresního kola

Zahájena 2. fáze projetku MŠMT - doučování

prosinec

2.12. Planeta Země, účast 51 žáků + 5 učitelů 

3.12. mikulášská nadílka ve školce

   22.12. ředitelské volno
   ukončena 1. fáze projektu MŠMT - doučování 

listopad

5. 11.  výukový program Bezpečný pes – od MŠ po 9. ročník

do 18.11 třídní schůzky formou tripartity

16.11. školní kolo Pythagoriády

říjen

4. 10. první schůzka hudebního kroužku

4. / 5. 10. spaní ve škole (8. ročník)

5. 10. první schůzka přírodovědného kroužku

5. 10. divadelní představení pro MŠ ( kulturní dům Horažďovice) - Velká pošťácká pohádka

7. 10. první schůzka kroužku florbalu

7. 10. vzdělávací pořad Síla lidskosti - Nicholas Winton - kino Horažďovice

7. 10.  zahájení VU3V – kulturní program žáků ZŠ 

8. 10. první schůzka kroužku křesťanské výchovy

13. 10. beseda se starostou pro 7. - 9. ročník

18. 10. preventivní program e-bezpečnost pro 6. - 9. ročník

19. 10. úklidové odpoledne pro všechny žáky školy

20. 10. setkání žáků 9. ročníku se pracovnicí ÚP

27. 10. podzimní prázdniny

28. 10.  státní svátek

29. 10. podzimní prádzniny

září

 1. 9. zahájení školního roku

 2. 9. objímání školy

 6. 9.    od 18.00 začíná pondělní relaxační cvičení spojené s alternativním formami cviků

 7. 9. dopravní výchova 4. + 5.  ročník - teorie

 8. 9.    od 18.00 začíná na zámku tradiční cvičení žen

14. 9. zahájení plaveckého výcviku

14. 9. společné setkání se zákonnými zástupci - začátek v 15.30 

19. 9. Den otevřených dveří

27. 9. ředitelské volno

 

 

 


Školní rok 2020 - 2021

červen 2021

30. 6. ukončení školního roku

    2. 6. projektový den:  Finační gramotnost pro žáky 7. ročníku

 1. 6.  Vyučování 1. stupeň 8. - 11.30; 2. stupeň 8.00-12.30

            Dětský den pouze v rámci tříd.

 1. 6. projektový den:  Finační gramotnost pro žáky 9. ročníku


květen 2021

19. 5. exkurze žáků 8. ročníku do SŠ Horažďovice (projekt IROP: Modernizace vybavení oboru opravář zemědělských strojů)

 

prosinec 2020 - duben 2021

distanční výuka, žádné prezenční aktivity na základě mimořádných opatření 


listopad 2020

 • 3. 11. Zážitkový den pro 7. ročník, SOU a SŠ Sušice - ZRUŠENO

říjen 2020

 • 13. 10. Beseda žáků 9. ročníku s pracovnicí ÚP - ZRUŠENO
 • 1. 10. Beseda žáků 8. a 9. ročníku se starostou Petrem Kláskem, 13:30 - 15:00

září 2020

 • 24. 9. Rukodělné práce, skanzen, 3. a 4. ročník
 • 23. 9. Nicolas Winton, 6. - 9. ročník, Horažďovice, 10:30, AKCE ZRUŠENA!
 • 21. 9. Zahájení cvičení žen na zámku, od 19:00
 • 20. 9. Den otevřených dveří, 13:00 - 17:00 - AKCE ZRUŠENA!
 • 15. 9. Dopravní hřiště 4. a 5. ročník dopoledne 

               Společná schůzka se zákonnými zástupci dětí MŠ a zákonných zástupců

               žáků ZŠ v konírně od 15:30

 • 11. 9. Cyklistický kurz 9. ročník
 • 10. 9. Cyklistický kurz 9. ročník
 • 9. 9. Zahájení plavání (9:00 - 10:35)

             Cyklistický kurz 9. ročník

 • 7. 9. Nabídka kroužků (náboženství) / dopravní výchova 4. + 5. ročník 1. - 3. / 4. - 5. 

              hodina

 • 4. 9. Fotografování tříd a zaměstnanců ZŠ
 • 2. 9. Objímání zámku
 • 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2020/21

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

srpen 2020

21. - 23. 8. tvořivý víkend s Mgr. I. Siebrovou

červenec 2020

30.6. - 21. 8. 2020 Zámeček na zámku - výstava prací studentů oboru Grafický desing a média SUPŠ Zámeček

červen 2020

 • 24. 6. 2020 vzdělávání program žáků 2. stupně v projektu NÁVŠTĚVY PAMĚŤOVÝCH ISTITUCÍ (Vrchotovy Janovice, Sedlčansko)
 • 17. 6. 2020 vzdělávací aktivity s pracovníky PROUDu Horažďovice
 • 11. 6. 2020 Exkurze do SŠ Horažďovice, vybraná skupina žáků 6. a 7. ročníku
 • 9. 6. 2020 Fotografování žáků 9. ročníku

Duben 2020

Všechny plánované akce byly v rámci mimořádných opatření zrušeny až  do odvolání.

Březen 2020

Všechny plánované akce byly v rámci mimořádných opatření zrušeny až  do odvolání.

 • 9. 3. 2020 Divadlo "Zlatovláska", MŠ

Únor 2020

 • 28. 2. 2020 Maškarní bál v MŠ
 • 25. 2. 2020 Divadlo " O statečném kovářovi Mikešovi", MŠ, Horažďovice
 • 18. 2. 2020 Motivační testy k volbě povolání pro 5. ročník

                        Screening v MŠ (vyšetření školní zralosti)

                        Zdravý týden na SZŠ Klatovy, 7.- 9. ročník

 • 10. - 14. 2. 2020 Jarní prázdniny
 • 6. 2. 2020 Bubnování pro všechny

Leden 2020

 • 31. 1. 2020 Pololetní prázdniny
 • 30. 1. 2020 Předávání vysvědčení
 • 22. 1. 2020 školní kolo BiO, 13:00 v učebně 8. ročníku
 • 16. 1. 2020 Schůzka zákonných zástupců, třídního učitele a ředitelky školy ohledně přijímacího řízení na střední školy, 16:00
 • 13. 1. 2020 Ředitelské volno, školení pedagogických pracovníků
 • 9. 1. 2020 Fotografování v 1. ročníku

                    

Prosinec 2019

 • 20. 12. 2019 Sportovní dopoledne, třídní vánoční besídky
 • 19. 12. 2019 Vánoční projekt
 • 18. 12. 2019 TV s tancem
 • 17. 12. 2019 Divadelní představení Příběhy včelích medvídků, MŠ, Horažďovice

                           Vánoční vystoupení MŠ, 16:00

                           Vánoční dílny s maminkami, 13:30 - 15:00

 • 5. 12. 2019  Obnovitelné zdroje, beseda, 8. a 9. ročník
 • 3. 12. 2019 Velké divadlo Plzeň, představení Alenka v říši divů, 19:00

                         Vánoční tvoření, společná akce MŠ + 1. ročník

Listopad 2019

 • 27. 11. 2019 Planeta Země, Horažďovice 10:00
 • 20. 11. 2019 Návštevní den v dílnách SŠ Horažďovice
 • 12. 11. 2019 Beseda s pracovníky Policie ČR na téma bezpečnost silničního provozu
 • 9. 11. 2019 Vítání občánků,14:00

Říjen 2019

 • 31. 10. 2019 Podzimníčci, MŠ 
 • 24. 10. 2019 prezentace SŠ Blatná, 9. ročník
 • 22. 10. 2019 Třídění odpadů, MŠ
 • 17. 10. 2019 Beseda žáků 9. ročníku s pracovnicí ÚP 
 • 15. 10. 2019 Paměťové instituce, Třeboň, 2. a 3. ročník 
 • 11. - 13. 10 2019 Podzimní tvořivý víkend
 • 3. 10. 2019 Paměťové instituce, Třeboň, 4. a 5. ročník 
 • 1. 10. 2019 Zahajovací společná schůzka SRPDŠ, 15:30

Září 2019

 • 24. 9. 2019 100 let zpracování dřeva, beseda se starostou 
 • 18. 9. 2019 Zahájení výuky plavání

                        Paměťové instituce, Národní muzeum

 • 16. 9. - 20. 9. 2019 Projekt Edison 
 • 15. 9. 2019 Den otevřených dveří
 • 12. 9. 2019 Dopravní výchova
 • 11. 9. 2019 Paměťové instituce, předškoláci + 1. a 2. ročník, Prachatice
 • 10. 9. 2019 Projekt "Máme rádi zvířata", MŠ, 9:30 
 • 6. 9. 2019 Dopravní výchova - teorie, 4. a 5. ročník
 • 3. 9. 2019 Objímání zámku a fotografování
 • 2. 9. 2019 Slavnostní zahájení škoního roku 2019/2020, 8:00

 

logolink ESF