ÚSPĚCHY

2019 projekT EDISON

2018 4.místo v okresním kole DěO, postup do krajského kola

          účast v okresním kole recitační soutěže

          účast v okresním kole BiO

2017  cirkus HAPPY KIDS (účinkují žáci) pro oslavy 70. výročí školy

           účast v okresním kole BiO

          účast v okresním kole Pythagoriády

          účast v okresním kole DěO

2016 1. místo v okresním kole Mc Donald´s Cupu, postup do krajského kola

2015 1. místo ve fotografické soutěži Obec a její lidé, 3. místo v okresním kole

           přespolního běhu

2014 OVOV– účast v krajském kolekrajské kolo dějepisné olympiády

2013  oceněné práce v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole 

2012   2.  a 3. místo v národním kole Karlovarského skřivánka

2011   2. místo v krajském kole Karlovarského skřivánka, 3 místo v okresním           

           kole zeměpisné olympiády

2010   účast v mezinárodním výtvarném projektu Města a obce očima

            dětí; 3. místo v krajském kole soutěže Řemeslo má zlaté dno

2009   7. místo v krajském kole dějepisné  olympiády

2008  2. místo v národním projektu “MIŠí děti tvoří reklamní kampaň“ 

2007  mezinárodní  projekt Sokrates – návštěva Portugalska

           účast v okresním kole fyzikální olympiády

2006   návštěva Itálie, mezinárodní přátelský zápas fotbalových týmů

2005   účast v krajském kole recitační soutěže  

2004   1. místo v národním kole soutěže Netd@ys

2003   účast na mezinárodní škole v litevské Nidě

            2. místo v krajském kole matematické olympiády

2002   účast v regionálním kole Karlovarského skřivánka

2001   účast v národním kole zeměpisné olympiády    

 

logolink ESF