Třeťáci si v hodinách angličtiny vyzkoušeli, jak rozpohybovat obrázek a nadabovat svého plyšáka.

     Páťáci pracují na mezinárodním projektu eTwinning se školami z Řecka a Polska. První seznamovací aktivita bylo vytvoření online nástěnky. Každý se popsal a kamarád z jiné země mu po přečtení popisu vytvořil obrázek, vznikl nám tak velký plakát. 

(18. 5. 2023)


Žáci 7. třídy se účastní mezinárodního projektu Digital Heroes v rámci evropské platformy eTwinning net. Komunikují s dětmi z partnerských škol z Turecka, Polska a Rumunska a zlepšují své digitální kompetence. Máme za sebou první online setkání a chystáme se vyrábět myšlenkové mapy v aplikaci bubbl.us.

(8. 3. 2022)


Sedmáci v hodinách angličtiny pokračují v práci na eTwinningovém projektu Digital Heroes. Další aktivitou bylo vytvořit online hru. Tvořili jsme v aplikaci Quizlet - kartičky s frázemi v angličtině a češtině, dále pak hry na stránkách Blooket a Educaplay, můžete si zkusit zahrát:

https://quizlet.com/685197795/czech-english-phrases-flash-cards/?x=1jqt

https://www.educaplay.com/learning-resources/11904327-czech_phrases.html

https://www.blooket.com/set/62442b44d5ef50cc0b904841

(20.4. 2022)

 


DOUČOVÁNÍ

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 


POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL  2017/2018; 2018-2019; 2019/2020. 

      Cílem pokusného ověřování bylo především ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky. 

Dobrá škola II

V rámci projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0090 - OP VK - výzva 56 škola v období 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015 realizovat níže uvedené aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

3. Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

 

Finanční gramotnost pro I. stupeň

V rámci projektu (doba realizace 1. 3. 2013 -28. 2. 2015) budeme ve spolupráci s dalšími sedmi ZŠ v Plzeňském kraji zavádět výuku finanční gramotnosti na I. stupni - výtvářet potřebné výukové podklady, ověřovat je ve výuce a zavádět inovativní výukové činnosti jako např. projektové dny či kooperativní vyučování. Více viz zákožka FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Projekt Ovoce do škol

Naše škola se v září 2011 zapojila do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Žáci prvního až pátého ročníku dostávají ovoce a zeleninu v rámci tohoto projektu zdarma

Mediální výchova

V rámci projektu Dobrá škola realizovaném z EU-OP-VK (šablona  Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií) proběhlo ve školním roce 2011-12 projektové vyučování.  Výstupem projektu byly žákovské noviny.

iconzámecká 11ka 1/2012 (5,9 MB)iconzámecká11ka 2/2012 (1,5 MB)iconzámecká11ka 3/2012 (1,9 MB)

EU peníze školám

Zveřejněno: 5. 6. 2012, celkový počet obrázků v galerii: 1
EU peníze školám 1

Naš škola je od 1. 7. 2011 zapojena do projektu EU peníze školám. Projekt potrvá do

31. 12. 2013.

eTwinning

 

logolink ESF