Rozběhly se všechny naše školní kroužky: rukodělný, přírodovědný, florbal, angličtina, dračí doupě, hudební a křesťanské výchovy.
Škola umožňuje ve svých prostorách práci kroužku VESELÁ VĚDA, který zajišťuje Veselá věda kroužky a tábory z. ú. Platba za kroužek jde ve prospěch společnosti Veselá věda, škola výši úplaty nemůže ovlivnit. Kontatkní osoba pro VESELOU VĚDU je L. Skřivanová. 

Školní kroužky - přihlašování, odhlašování, platby

Činnost kroužku začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.
Žáky na kroužky přihlašuje zákonný zástupce prostřednictvím přihlášky.
Žák je přihlášen tehdy, dodá-li podepsanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli. Zápisné do kroužku je 200,- Kč, pokud se žák přihlásí do dalšího kroužku, je zápisné100,- Kč, do třetího kroužku 50,- Kč, zápisné na čtvrtý a další kroužek je 0,- Kč.
Zápisné do kroužku platí na celý školní rok. Kroužek žák navštěvuje nejméně do konce pololetí. Pokud chce žák docházku ukončit na konci 1. pololetí, odhlásí ho zákonný zástupce písemně odhlášku předá vedoucímu kroužku, který tuto skutečnost ohlásí ředitelce školy. Zápisné se nevrací
Zápisné se hradí v pokladně školy, termín pro zaplacení je do konce října. V případě, že zápisné nebude uhrazeno, nemůže se žák činnosti kroužku zúčastňovat.
Přihlášky a odhlášky jsou ke stažení a webu školy.

Přehled kroužků pro školní rok 2021/2022

 

Kroužek rukodělný

liché úterý 13:00 - 14:30

první schůzka 12. 10.

vede J. Opltová, B. Legátová


Přírodovědný kroužek 1. stupeň

sudé úterý 13:00 - 14:30

první schůzka 5. 10.

vede Eva Legátová

 

 Kroužek křesťanské výchovy

pátek 13:00 - 13:45

první schůzka 8. 10.

vede Mariusz Piwowarzyk


Angličtina 1.stupeň

středa 13:00 - 13:45

první schůzka 6. 10.

vede Z. Smithová


Florbal 5. - 9. ročník

čtvrtek 14:10 - 15:00

první schůzka 7. 10.

vede J. Štěrba

Hudební kroužek 1. stupeň  

pondělí 14:00 - 15:00

první schůzka 4. 10.

 vede D. Matoušková

 

 

VESELÁ VĚDA, zajišťuje Veselá věda kroužky a tábory z. ú.
lektorka L. Skřivanová
schůzky v pondělí 13.00-14.00
více viz

Veselá věda

 

logolink ESF