INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Vydávání obědů : školní strávníci 11:30 – 13:15 (podle rozvrhu)

Úhrada za školní stravování

a) inkasem z účtu zákonného zástupce na účet školy do 17. dne na následujícího měsíce; 

b) hotově u vedoucí školní jídelny mezi 15. a 20. dnem následujícího měsíce;

c) převodem na účet školy (824 125 359/0800) do 17. dne následujícího měsíce.

 Je třeba, aby strávníci školní jídelny měli včas uhrazenou platbu za odebrané obědy, jinak budou bohužel ze stravování vyloučeni ( do odstranění nedostatku).

 

Odhlášky ze stravování

a) Z důvodu omluvené neplánované nepřítomnosti (nemoc, návštěva lékaře, závažné rodinné důvody). Odhlášení oběda provádí vždy zákonný zástupce nejpozději ten den, a to osobně u vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky u vedoucí kuchařky (tel.: 720 395 636) v době od 6,00 – 8,00 hod.

b) První den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole, zákonný zástupce může odebrat oběd.

c) Z důvodu předem známé, plánované nepřítomnosti se odhlášení oběda provádí týden předem, nejpozději tři dny, výjimečně den předem, stejným způsobem jako v bodě a).

 

Poznámka: neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Pravidla pro odhlašování platí pro všechny žáky, včetně dojíždějících a těch, kterým je oběd dotován. Pokud rodič opakovaně neodhlásí svému dítěti oběd, může mu být dotace odebrána (viz Vnitřní řád školní jídelny)


CENY STRAVNÉHO (14,3 KB)
https://portal.dmsoftware.cz/?ReturnUrlSOL=%2fSOL%2fApp%2fRozvrh%2fKRO011_VypisUcitele.aspx#
Zveřejněno: 22. 9. 2023
Zveřejněno: 20. 9. 2023
Zveřejněno: 17. 9. 2023
Zveřejněno: 17. 9. 2023
Náhodný výběr z galerie
Projektový týden "Cirkus ve škole" 13 Zahájení školního roku 2014-2015 12 Zdravý životní styl 30. 4. 2022 6 Výstavy v Písku 50

 

logolink ESF