PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2023

dotazy na andrese: zastupce@skolachanovice.cz

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2023iconINFORMACE MŠMT (335,1 KB)

 


 

KALENDÁŘ PRO UCHAZEČE NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2023

do 30.11.        podání přihlášek na umělecké obory s talentovou zkouškou

18. 1. 2023 informační schůzka pro zákonné zástupce - zámek - od 15.30
31.1. 2023 pololetní vysvědčení 
1.2.-28. 2 2023 čas na vyplnění a odeslání přihlášky
do 1.3. 2022
podání přihlášky na střední školy
13.+14.4. 2023 JPZ pro čtyřleté obory s maturitou

17.+18.4. 2023

JPZ pro šestiletá a osmiletá gymnázia
do 15.3. 2023

základní škola vydá zápisové lísky

do 30.4.2023 ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých žáků

cca do 16. 5. 2023  uchazeč odevzdá ve vybrané škole zápisový lístek

 


KDY A KDE VYZVEDNOUT ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zákonný zástupce si může zápisový lístek vyzvednout v kanceláři naší školy (zámek) v pracovních dnech v období od  15. 3.  do  30. 4. 2023 nejlépe v době od 7.00 do 8.00 hodin (jiný čas lze domluvit telefonicky: 376 514 345). 

KDY PŘEDAT  ZÁPISOVÝ LÍSTEK STŘEDNÍ ŠKOLE

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po vyhlášení výsledků předá uchazeč vyplněný zápisový lístek na vybranou střední školu.

iconVZOR VYPLNĚNÉHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (241,8 KB)

PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

V odkazu najdete adresy, kontakty,  informace o příjímacím řízení i KÓDY OBORŮ VZDĚLÁNÍ škol.

PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

KDE DOSTANU PŘIHLÁŠKU

Přihlášky (částečně vyplněné) si žáci mohou vyzvednout v kanceláři školy  po vydání pololetního vysvědčení od 1. února 2023.

VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Pokud uchazeč vyplňuje dvě přihlášky, vyplní obě dvě stejně, tj. údaje o středních školách vyplní ve stejném pořadí na obou přihláškách. Pořadí zapsaných středních škol není informací o tom, jaké škole dává přednost.

 Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

iconVZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY (479,2 KB)

KDY ODESLAT PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Obě přihlášky se odesílají 1. 3. 2023. Je možné přihlášky doručit osobně. Pokud je odesíláte poštou, je zpravidla určující datum podání na poštu. Podrobnosti lze zjistit na webech konkrétních škol.


Napoprvé to nevyšlo, co dál

VOLNÁ MÍSTA NA SŠRADY

 


PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon; Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízenÍ

 

INFORMACE

 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://cermat.cz/


 

logolink ESF