Zájmové kroužky

Činnost kroužku začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Žáky na kroužky přihlašuje zákonný zástupce prostřednictvím přihlášky.

Žák je přihlášen tehdy, dodá-li podepsanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli. Zápisné do kroužku je 200,- Kč, pokud se žák přihlásí do dalšího kroužku, je zápisné100,- Kč, do třetího kroužku 50,- Kč, zápisné na čtvrtý a další kroužek je 0,- Kč.

Zápisné do kroužku platí na celý školní rok. Kroužek žák navštěvuje nejméně do konce pololetí. Pokud chce žák docházku ukončit na konci 1. pololetí, odhlásí ho zákonný zástupce písemně odhlášku předá vedoucímu kroužku, který tuto skutečnost ohlásí ředitelce školy. Zápisné se nevrací

Zápisné se hradí v pokladně školy, termín pro zaplacení je do konce října. V případě, že zápisné nebude uhrazeno, nemůže se žák činnosti kroužku zúčastňovat.

Přihlášky a odhlášky jsou ke stažení a webu školy.


Zájmové kroužky - nabídka pro školní rok 2018/2019 ke dni 7. 9. 2018

 


Kroužek rukodělný

LICHÉ ÚTERÝ 14:00 - 15:00

PRVNÍ SCHŮZKA 9. ŘÍJNA 2018


vedou J. Opltová a B. Legátová


Přírodovědný kroužek  

 SUDÉ ÚTERÝ 14:00 - 15:00

PRVNÍ SCHŮZKA 2. ŘÍJNA 2018


vede Eva Legátová

 

 Kroužek křesťanské výchovy (dříve náboženství)

KAŽDÝ PÁTEK 13:30 - 14:15

PRVNÍ SCHŮZKA 5. ŘÍJNA 2018


vede Stanislav Bušta


Angličtina pro 1. a 2. ročník

STŘEDA 14:05 - 14:50

PRVNÍ SCHŮZKA 3. ŘÍJNA 2018


vede Z. Smithová


Paličkování

SUDÁ STŘEDA 15:00 - 17:00

PRVNÍ SCHŮZKA 3. ŘÍJNA 2018

KROUŽEK JE OTEVŘEN PRO ŽÁKY I DOSPĚLÉ


vede B. Legátová a  J. Opltová


Kroužek Jógy

KAŽDÝ PÁTEK 13:00 - 14:00

PRVNÍ SCHŮZKA 5. ŘÍJNA 2018


vede O. Korousová
 
Sportovní kroužek

KAŽDÝ ČTVRTEK 14:00 - 15:00

PRVNÍ KROUŽEK 4. ŘÍJNA 2018


vedou D. Blatská a J. Antropius

Kroužek hravé matematiky pro 2. a 3. ročník

KAŽDÝ PÁTEK 12:15 - 14:00

PRVNÍ SCHŮZKA 5. ŘÍJNA 2018


vede D. Janečková

Kroužek polytechnický (kovářský a truhlářský)

TRUHLÁRNA: 26. 9., 10. 10., 24. 10. 2018

 

KOVÁRNA: 14. 11., 28. 11. 2018

 

Odjezd z Chanovic 14:15 - příjezd Oselce  14:25 odjezd Oselce 16:45 – příjezd Chanovice 16:55


KROUŽEK JE PRO ŽÁKY OD 6. DO 9. ROČNÍKU

V DÍLÁCH SŠ OSELCE

DOPRAVA ZAJIŠTĚNA

KROUŽEK JE BEZ ÚPLATY

 

 vedou mistři odborného výcviku SŠ Oselce

 

logolink ESF