Zájmové kroužky

 Činnost kroužku začíná první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení KHS Plzeňského kraje se odkládá činnost sportovního a pěveckého kroužku - zatím do 18. 10. 2020.

Žáky na kroužky přihlašuje zákonný zástupce prostřednictvím přihlášky.

Žák je přihlášen tehdy, dodá-li podepsanou přihlášku s podpisem zákonného zástupce vedoucímu kroužku, případně třídnímu učiteli. Zápisné do kroužku je 200,- Kč, pokud se žák přihlásí do dalšího kroužku, je zápisné100,- Kč, do třetího kroužku 50,- Kč, zápisné na čtvrtý a další kroužek je 0,- Kč.

Zápisné do kroužku platí na celý školní rok. Kroužek žák navštěvuje nejméně do konce pololetí. Pokud chce žák docházku ukončit na konci 1. pololetí, odhlásí ho zákonný zástupce písemně odhlášku předá vedoucímu kroužku, který tuto skutečnost ohlásí ředitelce školy. Zápisné se nevrací

Zápisné se hradí v pokladně školy, termín pro zaplacení je do konce října. V případě, že zápisné nebude uhrazeno, nemůže se žák činnosti kroužku zúčastňovat.

Přihlášky a odhlášky jsou ke stažení a webu školy.

 


Zájmové kroužky - nabídka pro školní rok 2020/2021

 


Kroužek rukodělný

pondělí 13:30 první schůzka 5.10. 2020

vede J. Opltová


Přírodovědný kroužek  

 středa 13:00, první schůzka 14. 10. 2020

(sudý týden)

vede Eva Legátová

 

 Kroužek křesťanské výchovy

 pátek 12:00, první schůzka 9. 10. 2020


vede Mariusz Piwowarzyk


Angličtina pro 1. a 2. ročník + MŠ

 

středa 14.00 - 15:00, první schůzka 7. 10. 2020

vede Z. Smithová


Paličkování

středa 15:00, první schůzka 7. 10. 2020

(lichý týden)

vede B. Legátová


Sportovní kroužek  zahájení odloženo

úterý 14:15 - 15:00

vede D. Blatská, J. Antropius

Pěvecký kroužek zahájení odloženo 

 čtvrtek 14:30

 vede Mgr. Dana Matoušková

 

logolink ESF