DISTANČNÍ VÝUKA

hodina

1.

2.

3.

4.

Den/čas

8.00–8.45

8.55–9.40

9.55–10.40

10.50–11. 35

PO

AJ

D

ČJ

CH

Ú

NJ

ČJ

M

F

S

M

ČJ

AJ

F

Č

AJ

M

ČJ

NJ

ČJ

Z

M

Barevně označené hodiny jsou plánovány jako videokonference, některé po skupinkách. Detaily a pokyny k přihlášení obdrží žáci prostřednictvím jejich školního mailu.

 


pravidla distanční výuky

 


9. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Zamrzlová

email: zamrzlova.lenka@skolachanovice.cz

Rozvrh hodin - prezenční výuka.

  1     2      3       4       5       6       7      8     
PO AJ D ČJ CH CH

TVD

celá třída dohromady

TVH

odpadá

 
Ú NJ ČJ M F D HV   SP
S M ČJ AJ F přesun  VV* VV*
Č AJ M ČJ NJ TVH odpadá TVD celá třída dohromady ICT VZ
ČJ Z M VO      

Změny označené červeně platí od 30. 11. 2020.


Obsah Google disku 9. třídy

 

logolink ESF