9. ročník

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Plechinger

Rozvrh hodin:

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po VZ M ČJ CH CH TV/d TV/h
 
Út F AJ ČJ M VO VV* VV*
St NJ
ČJ M D TV/h
TV/d HV
ICT
Čt M AJ
ČJ NJ Z
SP
F ČJ AJ D

   

*1x za 14 dní

iconDNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STŘEDNÍCH ŠKOL 11.1. 2020 - 12. 2. 2020 (212,5 KB)PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - FORMULÁŘ KE STAŽENÍ (LZE DO NĚJ PSÁT)


PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL


PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - INFORMACE MŠMT

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

SEZNAM OBORŮ STUDIA ( KÓDY ŠKOL A OBORŮ)

VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Když uchazeči podají přihlašku na dva různé maturitní obory, pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech, tak například mohou dosáhnout lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém. V takovém případě jim na obou školách budou započítány právě tyto výsledky jednotlivých testů.

iconZÁPISOVÝ LÍSTEK - VZOR (140,5 KB)

Zápisový lístek, odvolání a nástup na střední školu

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).


 

logolink ESF