6. ročník

Třídní učitel: Mgr. Michaela Opavová

email: opavova.michaela@skolachanovice.cz

Rozvrh hodin:

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8.
Po VO
F
ČJ D

 
Út AJ M ČJ ČJ VV VV
St  ČJ
M
Z
ICT
 HV

TV
TV
Čt M ČJ D AJ PSP
F ČJ Z M
AJ
   

 

Obsah Google disku 6. třídy

 

logolink ESF