DISTANČNÍ VÝUKA

pravidla distanční výuky
     1    2    3    4
 PO   ČJ       M       PŘV     ČJ  
 Ú   ČJ    AJ   M    VL
 S   ČJ    M   VL  
 Č   AJ    ČJ   M    PŘV
 PÁ   ČJ    M   AJ    ČJ

 

5. ročník

Třídní učitel: Bc. Dagmar Blatská

email: blatska.dagmar@skolachanovice.cz

Rozvrh hodin - prezenční výuka

  1 2 3 4 5 6 7 8
 po    ČJ    M     PŘV    ČJ   

 místoje TV

     
 ú   ČJ   AJ   M   VL    VV odpadá   VV odpadá    
 s   ČJ   M   ICT   PŘV   HV    TV odpadá    TV opdadá 
 č   AJ   ČJ   M   VL        
 pá   ČJ   M   AJ   ČJ        

červeně zapsané úpravy platí od 30. 11. 2020 

Obsah Google disku 5. třídy

 

logolink ESF