4. ročník

Třídní učitelka: Bc. Dagmar Blatská

email: blatska.dagmar@skolachanovice.cz

Rozvrh hodin:

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po VL M ČJ AJ

 
Út ČJ M ČJ PŘV
 VV  VV
 
St M ČJ AJ VL

 
Čt M AJ ČJ ČJ TV TV
 
M ČJ HV PŘV
     

Obsah Google disku 4. třídy

 

logolink ESF