4. ročník

Třídní učitel: Mgr. Jindřich Antropius

email: antropius.jindrich@skolachanovice.cz


DISTANČNÍ VÝUKA

   1    2    3   4
PO   M 
  ČJ  
ČJ   VL
Ú  ČJ   M  ČJ  M
S   M   M    ČJ
Č   M   AJ   AJ  ČJ
  M PŘV   ČJ  ČJ
pravidla distanční výuky

 

 


Rozvrh hodin - prezenční výuka

              1      2       3       4       5       6       7       8
PO ČJ M ČJ VV VV    
Ú M ČJ AJ VL   PŘV HV  
S AJ ČJ M TV TV      
Č M AJ VL ČJ      
M PŘV ČJ ČJ        

Obsah Google disku 4. třídy

 

logolink ESF