4. ročník

Třídní učitel: Mgr. Jindřich Antropius

Rozvrh hodin:

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po M ČJ ČJ PŘV AJ  
Út ČJ M HV

   
 
St M ČJ VL PŘV
TV
TV  
Čt AJ ČJ M ČJ VL  
AJ M ČJ VV
VV
     

 

logolink ESF