1. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Hana Šebková

email: sebkova.hana@skolachanovice.cz

 

ROZVRH HODIN - PREZENČNÍ VÝUKA

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po ČJ
M
ČJ
HV

Út ČJ
M
ČJ

VV
St ČJ
M
ČJ
PRV

Čt ČJ
M
ČJ
PRV

ČJ
M
TV
TV
 

 

Vážení zákonní zástupci,

od středy 18. 11. 2020 se vrací ve shodě s vládním nařízením žáci 1.  a 2. třídy do školy.

Vyučování bude podle rozvrhu. Školní jídelna a školní družina budou v provozu.

Bude nutné dodržovat přísná hygienická a organizační pravidla:

1) Před školou i v budově  všichni pouze s rouškou.

2) Rouška bude nasazená stále, s výjimkou pití a svačiny v lavici.

3) Ranní družina je zrušena.

4) Vstup do školy mají pouze žáci. Před budovou školy si je vyzvednou vyučující:

    1. ročník v 7.50 hodin; 2. ročník v 7. 55 hodin.

5) Nadále se žáci se budou řídit pokyny pedagogických pracovníků.

6) Žáky prosím posílejte do školy zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění.

7) Nevyžaduje se potvrzení o bezinfekčnosti ani čestné prohlášení.

Děkujeme Vám za spolupráci. Přejme si pro všechny pevné zdraví.

Mgr. Josef Štěrba, ř.š.

Obsah Google disku 1. třídy

 

logolink ESF