DOPIS ŘEDITELE ZUŠ HORAŽĎOVICE

Vážení rodiče, milí žáci,

obracíme se na Vás touto cestou s informacemi o možnosti studovat na Základní umělecké škole v Horažďovicích. Jarní situace nám neumožnila uskutečnit vystoupení a náborové akce, a proto se na Vás obracíme touto cestou. Na přiloženém letáku se můžete podívat na naši nabídku. Pokud máte zájem o studium některého našeho oboru, stačí jediné - vyplnit přihlášku na: www.izus.cz. My si Vás pozveme na talentovou zkoušku, na které nám předvedete svůj talent. Na talentovou zkoušku je nutné mít s sebou roušku (kvůli pohybu ve společných prostorách školy) a vyplněné čestné prohlášení pro žáka i jeho doprovod.

 Více informací můžete získat na telefonu: 739 514 100 nebo mailem: zushd@seznam.cz.

 Těšíme se na Vás, naše nové žáky.

 Jménem ZUŠ Horažďovice

Mgr. Martin Petrus


iconPLAKÁT ZUŠ HORAŽĎOVICE (444,4 KB)

1. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Pěstová

email: pestova.veronika@skolachanovice.cz

Rozvrh hodin:

 

1. 2. 3. 4. 5.
Po ČJ M ČJ PRV
Út ČJ M ČJ VV

St M ČJ TV TV
Čt ČJ M ČJ PRV

ČJ M ČJ HV
 

Obsah Google disku 1. třídy

 

logolink ESF