Třídní učitelka: Bc. Dagmar Blatská

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po M
ČJ ČJ HV
     
Út AJ ČJ M PŘV

TV/h
TV/d
St M ČJ
VL AJ ICT

Čt M ČJ ČJ AJ PŘV
 
ČJ M VL VV VV
     

Začátky a konce hodin


1. hodina  8:00 - 8:45
    2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina  9:55 - 10:40
  4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:40-12:25
  6. hodina 12:30 - 13:15 
7. hodina  13:20 - 14:05
  8. hodina
14:10 - 14:55

U některých předmětů  (výtvarná výchova, tělesná výchova… ) je možné využívat možnosti organizovat výuku jinak  - ve spojených dvouhodinových blocích *. Přestávky při této výuce budou pro jednotlivé žáky individuální, průběžně během vyučování, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám. Ředitelka školy stanoví po dohodě s vyučujícím, které konkrétní předměty budou v daném školním roce takto vyučovány (viz rozvrhy hodin).

ZKRATKY PŘEDMĚTŮ

ČJ český jazyk   AJ anglický jazyk
M matematika   PRV prvouka
PŘV přírodověda   VL vlastivěda
TV tělesná výchova     praktické činnosti
HV hudební výchova   VV výtvarná výchova
ICT

informační a komunikační technologie

  VZ výchova ke zdraví

přírodopis

  F fyzika
CH

chemie

  D dějepis
Z

zeměpis

  NJ německý jazyk
PTM

práce s technickými materiály

  VO výchova k občanství
PSP
pěstitelské práce
  PP příprava pokrmů
SP

svět práce                       

   
 

 

              
                
7.9.2017 Platný rozvrh II. stupen 2017-2018 - kopie.xls (51,0 KB)7.9.2017 Platný rozvrh II.stupen 2017-2018 - kopie.xls (57,0 KB)

 

logolink ESF