KALENDÁŘ PRO UCHAZEČE NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2021

28.1. pololetní vysvědčení 
1. 2.  informace žákům 9. ročníku na online setkání
OD 1.2 možnost vyzvedávat připravené tiskopisy přihlášek
1.2.- 22.2 čas na vyplnění přihlášky
15.2.- 21. 2.  jarní prázdniny (okres Klatovy a další…)
22.2.-26. 2 poslední týden na odeslání přihlášky (přihlášek) na střední školy
1. 3.  (2.3)  PŘIHLÁŠKY  JSOU NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
15.3. - 30.4. základní škola vydá zápisové lísky
19.5.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ JPZ

Napoprvé to nevyšlo, co dál

VOLNÁ MÍSTA NA SŠRADY

 

 

PŘEDÁNÍ  ZÁPISOVÉHO LISTKU STŘEDNÍ ŠKOLE

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po vyhlášení výsledků předá uchazeč vyplněný zápisový lístek na vybranou střední školu.

iconVZOR VYPLNĚNÉHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (241,8 KB)

 

KDY A KDE VYZVEDNOUT ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zákonný zástupce si může zápisový lístek vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech v období od  15. 3.  do  30. 4. 2021 nejlépe v době od 7.00 do 8.00 hodin (jiný čas lze domluvit telefonicky: 376 514 345). 

 


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - ÚPRAVY PRO ROK 2021

 

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byla upravena pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Termíny JPZ pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou: 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021; náhradní termíny 2.6. a 3.6. 2021.

Je prodloužen časový limit JPZ a to: český jazyk na 70 minut a matematika na 85 minut.

Vyhlášení výsledků je stanoveno na dobu od 19. 5. do 21. 5 2021.; pro zkoušky v náhradním termínu od  14. 6. do 16.6.2021.

Více viz METODICKÝ POKYN MŠMTníže.

iconPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - METODIKA MŠMT Z 15. 3. 2021 (932,3 KB)

KDE A KDY VYZVENDOUT PŘIHLÁŠKU

Přihlášky si může vyzvedávát zákonný zástupce v kanceláři školy, a to od pondělí 1.2.2021 každý pracovní den v době 7.00 do 8.00 hodin, po telefonické domluvě i v jinou dobu.      V letošním roce (2021) platí zvláštní tiskopis přihlášky (s doložkou o nehodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/20). Na přihlášce škola připraví opis klasifikace za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku.

 


VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Pokud uchazeč vyplňuje dvě přihlášky, vyplní obě dvě stejně, tj. údaje o středních školách vyplní ve stejném pořadí na obou přihláškách. Pořadí zapsaných středních škol není informací o tom, jaké škole dává přednost.

iconVZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY (479,2 KB)


KDY ODESLAT PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Obě přihlášky se odesílají do 1. 3. 2021. Je možné přihlášky doručit osobně. Pokud je odesíláte poštou, je zpravidla určující datum podání na poštu. Podrobnosti lze zjistit na webech konkrétních škol.


PŘEHLED SŘEDNÍCH ŠKOL

V odkazu najdete adresy, kontakty,  informace o příjímacím řízení i KÓDY OBORŮ VZDĚLÁNÍ škol.

PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOLPŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021

 


PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon; Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízenÍ

 

INFORMACE

 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://cermat.cz/


 

logolink ESF