PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2022

dotazy na andrese: zastupce@skolachanovice.cz

INFORMACE PRO 2022

 

KALENDÁŘ PRO UCHAZEČE NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2022

do 31.11. 2021 podání přihlášky na obory s talentovou zkouškou
2.-15. 1.2022 termín pro talentové zkoušky - vyhlásí ředitel dané školy do 31.1..2022
31.1. 2022 pololetní vysvědčení + s ním žáci obdrží částečně vyplněnou přihlášku ( s údaji, které může vyplnit škola)
do 1.3. 2022 podání přihlášky na střední školy
28.2.- 6.3. 2022  jarní prázdniny (okres Klatovy a další…)
12.+13.4. 2022 JPZ pro čtyřleté obory s maturitou

19.+20.4. 2022

JPZ pro šestiletá a osmiletá gymnázia
15.3. 2022

základní škola vydá zápisové lísky

 

do 30.4.2022 ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých žáků

 

 

PŘEDÁNÍ  ZÁPISOVÉHO LISTKU STŘEDNÍ ŠKOLE

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po vyhlášení výsledků předá uchazeč vyplněný zápisový lístek na vybranou střední školu.

iconVZOR VYPLNĚNÉHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (241,8 KB)

Napoprvé to nevyšlo, co dál

VOLNÁ MÍSTA NA SŠRADY

 

KDY A KDE VYZVEDNOUT ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zákonný zástupce si může zápisový lístek vyzvednout v kanceláři školy v pracovních dnech v období od  15. 3.  do  30. 4. 2022 nejlépe v době od 7.00 do 8.00 hodin (jiný čas lze domluvit telefonicky: 376 514 345). 


KDE DOSTANU PŘIHLÁŠKU

Přihlášky obdrží žáci zároveň s opisem pololetního vysvědčení 31.1.2022.

 


VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Pokud uchazeč vyplňuje dvě přihlášky, vyplní obě dvě stejně, tj. údaje o středních školách vyplní ve stejném pořadí na obou přihláškách. Pořadí zapsaných středních škol není informací o tom, jaké škole dává přednost.

iconVZOR VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY (479,2 KB)


KDY ODESLAT PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Obě přihlášky se odesílají do 30.11.2021 ( v případě oboru s talentovou zkouškou), nebo 1. 3. 2022. Je možné přihlášky doručit osobně. Pokud je odesíláte poštou, je zpravidla určující datum podání na poštu. Podrobnosti lze zjistit na webech konkrétních škol.


PŘEHLED SŘEDNÍCH ŠKOL

V odkazu najdete adresy, kontakty,  informace o příjímacím řízení i KÓDY OBORŮ VZDĚLÁNÍ škol.

PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

 


PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon; Vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízenÍ

 

INFORMACE

 https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://cermat.cz/


 

logolink ESF