Historie školy

První zmínky o škole jsou z 18. století.  V roce 1877 začala výstavba obecné školy a od 1. září 1878 se v ní začalo učit ve 3 učebnách. Dne je nepředstavitelné, že se sem vešlo 220 žáků. Od 1. září 1947 byla na zámku zřízena újezdní měšťanská škola, v níž do 3 ročníků a kurzu nastoupilo 91 žáků z 8 obcí. Pedagogický sbor tvořilo 6 učitelů. 1. září 1953 se obě školy v obci spojily v osmiletou střední školu se 128 žáky z 12 obcí (Bezděkov, Kadov, Lnářský Malkov, Slatina, Holkovice, Dobrotice, Újezd u Chanovic, Defurovy Lažany, Černice, Oselce, Nová Ves, Chanovice).

V roce 1960 se škola změnila na základní devítiletou (159 žáků). Od roku 1947 se ve škole vystřídalo více než 100 pedagogů a ve vedení školy 4 ředitelé.

Díky výrazné aktivitě Obecního úřadu v Chanovicích a podpoře dalších institucí a podniků v obci se na v letech 1995 -1999 podařilo záchránit existenci školy ohroženou nízkým počtem žáků. Byla rozšířena spádová oblast  o 13 dalších vesnic, obec pořídila školní autobus, který umožňuje dopravní propojení s obcemi Nová Ves, Nezdřev , Pole, Kadov, Lnářský Málkov, Svéradice, Slatina a Bezděkov. Úpravou autobusového spojení mezi Horažďovicemi a Kotouní začaly do školy opět chodit děti z Oselec a Kotouně, připojily se i děti z Velkého Boru, Jetenovic a Horažďovické Lhoty. Ke zvýšení počtu žáků přispělo i otevření rodinné buňky Dětského domova Kašperské Hory v únoru 1999 a oselecké rodiné buňky Dětského domova Nepomuk o čtyři roky později.

    V roce 1970 byla v budově 1.stupně základní školy otevřena mateřská škola pro 21 dětí. Od roku 1975 sídlí školky budově, kterou postavili pracovníci chanovické tesárny (dnes firma HAAS FERTIGBAU) jako vzorovou experimentální stavbu. 

V roce 2003 se škola stala právním subjektem. Zřizovatelem školy je obec.

 

logolink ESF