Základní škola a mateřská škola Chanovice

ŠKOLA 2013 1
Objímání 2013 1
Objímání 2013

Škola spojuje části: základní a mateřskou školu, jídelny základní a mateřské školy, školní družinu. Školní  vzdělávací program má motivační název Dobrá škola, který vyjadřuje, co chceme, co máme, k čemu směřujeme (viz: http://www.alternativniskoly.cz/category/dobra-skola/).

Co  pro to děláme, co nabízíme

 •  motivační (stipendijní) program pro nadané a pilné žáky a individuální přístup k různým talentům i potřebám žáků
 • slovní hodnocení (vždy po domluvě s rodiči) žáky 1. ročníku
 •  fungující program prevence rizikového chování;
 • dopravní výchovu, dopravu školním autobusem, kroužky;
 • unikátní prostředí zámeckého areálu s veškerým komfortem pro moderní výuku (počítačová učebna, učebny s interaktivní tabulí, odborná učebna s multimediální výbavou; dílna, zahrada, kuchyňka,  tělocvična,  klenutá historická jídelna);
 • k využití  místní knihovnu, expozice řemesel a expozici Nositelů tradice v areálu zámku;
 • dopravu žáků do ZUŠ v Blatné na výtvarné i hudební obory;
 • projekty: mezinárodní - CHIMER (2002-2004) a SOKRATES (2004-2005); národní MIŠ (2007-2009)  pilotní škola programu prevence, DOKÁŽU TO! (2015) mentor v oblasti prevence; EU OPVK (2011-2013) - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, OPVK Finanční gramotnost pro I. stupeň (2013 - 2015), CPIV podpora inkluzívniho vzdělávání (2013), Ovoce do škol (2011 - dosud); EU VÝZVA 56 (2015 - 2016); EU VÝZVA 57 (2015-2016)
 • splupráci s rodiči: Den dětí, vánoční dílny, maškarní karneval;
 • spolupráci s klatovským muzeem, občanským sdružením Panoráma,  s Obcí Chanovice.
 • od roku 2009  poskytujeme zázemí univerzitě 3. věku.
 • živou školu po celý rok: školní akademie, sportovní olympiády, divadelních představení, koncerty, výstavy semináře, exkurze, Zámecké léto ...

 

logolink ESF