5. ročník

Třídní učitel: Mgr. Jana Dudová

email: dudova.jana@skolachanovice.cz

ROZVRH HODIN - PREZENČNÍ VÝUKA

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po
M
ČJ
PŘV
ICT
ČJ

 
Út M
AJ
V
TV
TVSt ČJ
M
AJ
ČJ
Čt V
M
ČJ
VV
VV


 
M
AJ
ČJ
ČJ
HV
     

 

logolink ESF