Spolupracujeme

Obec Chanovice

zřizovatel školy, spolupráce mimo jiné v mimoškolních aktivitách pro mládež, pořádání kulturních  a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Panoráma, o.s. Chanovice

sídlo sdružení je zámek (budova 2. stupně), škola a sdružení spoluorganizují kulturní akce.

Vlastivědné muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech 

dlouholetá spolupráce v oblasti vzdělávacích aktivit pro žáky i veřejnost, oblíbené jsou rukodělné semináře, prázdninový tvořivý týden

MAS - místní akční skupina Pošumaví

zájmové sdružení právnických osob. Hlavním počátečním motivem vzniku MAS bylo otevření programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR a následně LEADER+, prostřednictvím kterých bylo možné získat dotace pro rozvoj daného venkovského regionu.

Spolupráce ve školou především v rovině výměny informací.

Školská rada

... byla zřízena podle § 167 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) usnesením Zastupitelstva Obce Chanovice ze dne 31.8. 2005 s účinností od 1.9. 2005.

Školská rada je šestičlenná, zástupci jmenovaní obcí jsou Mgr. Marie Hlůžková a Jan Kestner, zákonné zástupce reprezentují Hugo Tichý a Jitka Věchtíková, školu zastupují Bc. Dagmar Blatská (předsedkyně školské rady) a Eva Bočková ml.

Zápisy z jednání jsou k dispozici u předsedkyně školské rady.

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy

tradiční partner školy pro mimoškolní aktiviy žáků jako je Den dětí, maškarní karneval, diskotéky ...

Nakladatelství Fraus

FRAUS

Pfeifer Holz

 

logolink ESF