Historie školy

První zmínky o škole jsou z 18. století.  V roce 1877 začala výstavba obecné školy a od 1. září 1878 se v ní začalo učit ve 3 učebnách. Dnes je nepředstavitelné, že se sem vešlo 220 žáků. Od 1. září 1947 byla na zámku zřízena újezdní měšťanská škola, v níž do 3 ročníků a kurzu nastoupilo 91 žáků z 8 obcí. Pedagogický sbor tvořilo 6 učitelů. 1. září 1953 se obě školy v obci spojily v osmiletou střední školu se 128 žáky z 12 obcí (Bezděkov, Kadov, Lnářský Malkov, Slatina, Holkovice, Dobrotice, Újezd u Chanovic, Defurovy Lažany, Černice, Oselce, Nová Ves, Chanovice).

V roce 1960 se škola změnila na základní devítiletou (159 žáků). Od roku 1947 se ve škole vystřídalo více než 100 pedagogů a ve vedení školy 4 ředitelé.

Díky výrazné aktivitě Obecního úřadu v Chanovicích a podpoře dalších institucí a podniků v obci se na v letech 1995 -1999 podařilo záchránit existenci školy ohroženou nízkým počtem žáků. Byla rozšířena spádová oblast  o 13 dalších vesnic, obec pořídila školní autobus, který umožňuje dopravní propojení s obcemi Nová Ves, Nezdřev , Pole, Kadov, Lnářský Málkov, Svéradice, Slatina a Bezděkov. Úpravou autobusového spojení mezi Horažďovicemi a Kotouní začaly do školy opět chodit děti z Oselec a Kotouně, připojily se i děti z Velkého Boru, Jetenovic a Horažďovické Lhoty. Ke zvýšení počtu žáků přispělo i otevření rodinné buňky Dětského domova Kašperské Hory v únoru 1999 a oselecké rodiné buňky Dětského domova Nepomuk o čtyři roky později.

    V roce 1970 byla v budově 1.stupně základní školy otevřena mateřská škola pro 21 dětí. Od roku 1975 sídlí školka v budově, kterou postavili pracovníci chanovické tesárny (dnes firma HAAS FERTIGBAU) jako vzorovou experimentální stavbu. 

V roce 2003 se škola stala právním subjektem. Zřizovatelem školy je obec.

Škola spojuje části: základní a mateřskou školu, jídelny základní a mateřské školy, školní družinu. Školní  vzdělávací program má motivační název Dobrá škola.

Co  pro to děláme, co nabízíme

 •  motivační (stipendijní) program pro nadané a pilné žáky a individuální přístup k různým talentům i potřebám žáků
 • slovní hodnocení (vždy po domluvě s rodiči) žáky 1. ročníku
 •  fungující program prevence rizikového chování;
 • dopravní výchovu, kroužky;
 • unikátní prostředí zámeckého areálu s veškerým komfortem pro moderní výuku (počítačová učebna, učebny s interaktivní tabulí, odborná učebna s multimediální výbavou; dílna, zahrada, kuchyňka,  tělocvična,  klenutá historická jídelna);
 • k využití  místní knihovnu, expozice řemesel a expozici Nositelů tradice v areálu zámku;
 • projekty: mezinárodní - CHIMER (2002-2004) a SOKRATES (2004-2005); národní MIŠ (2007-2009)  pilotní škola programu prevence, DOKÁŽU TO! (2015) mentor v oblasti prevence; EU OPVK (2011-2013) - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, OPVK Finanční gramotnost pro I. stupeň (2013 - 2015), CPIV podpora inkluzívniho vzdělávání (2013), Ovoce do škol (2011 - dosud); EU VÝZVA 56 (2015 - 2016); EU VÝZVA 57 (2015-2016); Vzdělávání prostřednictvím programu paměťových institucí (2017 - 2020); EDISON 2019;
 • splupráci s rodiči: Den dětí, vánoční dílny, maškarní karneval;
 • spolupráci s klatovským muzeem, občanským sdružením Panoráma,  s Obcí Chanovice.
 • od roku 2009  poskytujeme zázemí univerzitě 3. věku.
 • živou školu po celý rok: školní akademie, sportovní olympiády, divadelních představení, koncerty, výstavy semináře, exkurze, Zámecké léto ...

 

logolink ESF