J. A. KOMENSKÝ

 

             Filosofie školy 

 

              JAN AMOS KOMENSKÝ:

              Omnia sponte fluant:

              absit violentia rebus.

              Nechť vše plyne volně,

              bez násilného působení.

 


Objímání 2013 1
Objímání 2013

Všichni se v naší škole shodujeme, že výchova a vzdělávání jsou možné jen v prostředí zdravých mezilidských vztahů, což je zároveň jeden z cílů vzdělávání. Škola není příprava na život, ale pro všechny, pro děti a žáky především, život sám. Stráví tu důležitý a rozhodný čas. Chceme, aby měl smysl.

V duchu této filosofie vznikl dlouhodobý plán rozvoje školy na období 2018-2023. Jeho součástí je i vize školy, pojmenování toho, k čemu všichni společně směřujeme.

 

Vize školy

Škola Chanovice poskytuje v rámci širšího regionu Chanovicka předškolní a základní vzdělání. Je osobitá prostředím (zámecký areál), které v plné míře využívá pro naplňování vzdělávacích cílů.

Tyto cíle jsou:

  1. učení a myšlení (tvořivost, kritické myšlení, strategie učení);

  2. budování vztahů ke (ve) společnosti (komunikace, spolupráce) a k sobě (sebevědomí, sebedůvěra).

Prioritou je sociálně bezpečné klima.

Vždy směřujeme k tomu, abychom byli bezpečná škola v mimořádném prostředí, která  podporuje myšlení, učení a budování vztahů.

 

Škola Chanovice je stabilní škola v oblasti materiálního zázemí a lidských zdrojů.

Je o ni v regionu zájem (má naplněnou kapacitu jako úplná škola tj. 135 žáků v základní škole).

Naši žáci i učitelé se těší z učení, jsou připraveni na další vzdělávání.

Učitelé podporují a rozvíjí důležité hodnoty: svobodu, spravedlnost, kritické myšlení, radost, přátelství, empatie, vztah k místu.

Snažíme se, abychom byli škola plná žáků a učitelů, které učení baví.

 

Škola Chanovice spolupracuje s místními spolky, institucemi, osobnostmi.

Škola funguje jako kulturní centrum přístupné široké veřejnosti a využívá této role pro vzdělání a výchovu.

Svými aktivitami směřujeme k tomu, abychom byli  škola, která podporuje kulturu a budoucí aktivní občany.

 

 

logolink ESF