INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 

Vydávání obědů : školní strávníci 11:30 – 13:15 (podle rozvrhu)

 

Úhrada za školní stravování

a) inkasem z účtu zákonného zástupce na účet školy do 17. dne na následujícího měsíce; 

b) hotově u vedoucí školní jídelny mezi 15. a 20. dnem následujícího měsíce;

c) převodem na účet školy (824 125 359/0800) do 17. dne následujícího měsíce.

 

Strávníci školní jídelny zš, kteří nebudou mít uhrazenu platbu včas, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování.

 

Odhlášky ze stravování

a) Z důvodu omluvené neplánované nepřítomnosti (nemoc, návštěva lékaře, závažné rodinné důvody). Odhlášení oběda provádí vždy zákonný zástupce nejpozději ten den, a to osobně u vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky u vedoucí kuchařky (tel.: 720 395 636) v době od 6,00 – 8,00 hod.

b) První den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole, zákonný zástupce může odebrat oběd.

c) Z důvodu předem známé, plánované nepřítomnosti se odhlášení oběda provádí týden předem, nejpozději tři dny, výjimečně den předem, stejným způsobem jako v bodě a).

 

Poznámka: neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Pravidla pro odhlašování platí pro všechny žáky, včetně dojíždějících a těch, kterým je oběd dotován. Pokud rodič opakovaně neodhlásí svému dítěti oběd, může mu být dotace odebrána (viz Vnitřní řád školní jídelny)


Zveřejněno: 12. 10. 2018
Zveřejněno: 8. 10. 2018
Zveřejněno: 25. 6. 2018
Náhodný výběr z galerie
Pohár rozhlasu 2014 11 Generální zkouška 5 Policie v MŠ 2014 III. 14 Výlet II. stupeň - Mariánké Lázně II. 18

 

logolink ESF