Vážení zákonní zástupci,

     od 25. 5. je umožněn vstup do školy pro žáky 1. stupně.  Analogicky s tím chceme umožnit návrat dětí do mateřské školy za podmínek stanovených MŠMT, které se týkají Vás, dětí i školy.

     Pročtěte si prosím pečlivě níže uvedené INFORMACE, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda dítě do školky opravdu pošlete. Využijte kontaktů na třídní učitelku nebo na ředitelku školy v případě, že budete potřebovat jakékoli bližší vysvětlení nebo pomoc.

     Poté buďte tak laskavi a vyplňte DOTAZNÍK, kterým vyjádříte svůj zájem o zařazení dítěte zpět do školních aktivit.

     Dotazník prosím obratem doručte do školy prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte, nejpozději však do 18. 5. 2020.

     Pokud své dítě přihlásíte do školní skupiny, je třeba, abyste vyplnili ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručili ho škole nejpozději v den nástupu dítěte.

V Chanovicích 6. 5. 2020                                                                                         Mgr. Eva Smolíková ř.š

DOTAZNÍK (15,8 KB)
PROHLÁŠENÍ (16,3 KB)iconINFORMACE MŠ (311,5 KB)

 


 

DOPIS PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE OD ŘEDITELE ZUŠ HORAŽĎOVICE

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás touto cestou s informacemi o možnosti studovat na Základní umělecké škole v Horažďovicích. Jarní situace nám neumožnila uskutečnit vystoupení a náborové akce, a proto se na Vás obracíme touto cestou. Na přiloženém letáku se můžete podívat na naši nabídku. Pokud máte zájem o studium některého našeho oboru, stačí jediné - vyplnit přihlášku na: www.izus.cz. My si Vás pozveme na talentovou zkoušku, na které nám předvedete svůj talent. Na talentovou zkoušku je nutné mít s sebou roušku (kvůli pohybu ve společných prostorách školy) a vyplněné čestné prohlášení pro žáka i jeho doprovod.

Více informací můžete získat na telefonu: 739 514 100 nebo mailem: zushd@seznam.cz.

Těšíme se na Vás, naše nové žáky.

Jménem ZUŠ Horažďovice

Mgr. Martin Petrus

 

iconPLAKÁT (3,3 MB)

 

logolink ESF