VYHODNCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Zveřejněno: 20. 5. 2021, zapsal: Eva Smolíková

Vážení zákonní zástupci,

oceňujeme Vaši účast  v dotazníkovém šetření věnovaném distančnímu vzdělávání. Děkujeme nejen za vyplnění, ale také za otevřenost a upřímnost, za laskavá slova i ocenění. Jsme si vědomi, že vzdělávání dětí je náš společný zájem a jsme vděčni za vzájemnou důvěru a spolupráci. Především děkujeme za to, že jste pomáhali dětem.

Vyhodnocení dotazníku je v přiloženém dokumentu.

iconVYHODNCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (199,2 KB)
https://portal.dmsoftware.cz/?ReturnUrlSOL=%2fSOL%2fApp%2fRozvrh%2fKRO011_VypisUcitele.aspx#
Zveřejněno: 17. 9. 2021
Zveřejněno: 2. 9. 2021
Zveřejněno: 27. 8. 2021
Náhodný výběr z galerie
Lyžařský výcvik 18 Edison 3 Pohár a diplomy OVOV 2 Den dětí 2017 8

 

logolink ESF