ZMĚNA NÁSTUPU ŽÁKŮ 4. 1. 2021

Zveřejněno: 28. 12. 2020, zapsal: Eva Smolíková

Vážení zákonní zástupci, milí žáci.

      Protože došlo od 28.12. 2020 opět ke změně stupně protiepidemických opatření PES na stupeň 5, bude se měnit způsob výuky takto:

      V pondělí 4. 1. 2021 do školy nastoupí pouze žáci 1. a 2. ročníku a děti z mateřské školy.

       Výuka se bude řídit podle stejných pravidel, která platila v období od 18. 11. 2020, to znamená oddělení žáků 1. a 2. třídy ve všech prostorech školy, povinné nošení roušek a větrání. Žáci vstupují do školy po skupinách podle tříd od 7,40 hodin. Výuka probíhá podle rozvrhu bez zpěvu a sportovních činností. Odpolední družina a školní jídelna je v provozu.

       Ostatní žáci se budou vzdělávat distančně podle distančního rozvrhu. Ten je shodný s rozvrhem, který platil na podzim, včetně on-line hodin. Informace o  případných  změnách on-line výuky poskytnou vyučující jednotlivých předmětů.

        Účast na distanční výuce je pro všechny žáky povinná. Případnou neúčast je třeba řádně a včas omlouvat tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Po dohodě je možno vyzvedávat a odevzdávat písemné úkoly v kanceláři školy v pracovní dny od 7 do 8 hodin.

         Protiepidemická opatření umožňují konání individuálních konzultací  (učitel – žák) za dodržení hygienických podmínek a po předchozí dohodě. Dalším osobám je vstup do budovy školy zakázán.

         Tato organizace výuky bude platit do odvolání. O všech důležitých změnách budete včas informováni. Prosím o pravidelné sledování webových stránek školy a spolupráci s třídními učiteli.

          Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví a hodně sil po celý rok 2021.

            Mgr. Josef Štěrba ř.š.

Zveřejněno: 13. 4. 2021
Zveřejněno: 8. 4. 2021
Zveřejněno: 1. 4. 2021
Zveřejněno: 22. 3. 2021
Náhodný výběr z galerie
Divadelní představení 9 Plavání 2013 19 Zahájení školního roku 2014-2015 13 Beseda o lese v MŠ s panem Miloslavem Burdou 14

 

logolink ESF