PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY

Zveřejněno: 15. 10. 2020, zapsal: Eva Smolíková

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.

Proto: 

Vyučování

  • Učitelé zadávají práci pro žáky formou týdenního plánu, který je vždy od pondělního rána daného týdne zveřejněn na stránkách školy pro jednotlivé třídy.
  • Žáci 2. stupně pracují podle rozvrhu pro distanční vzdělávání, který je zveřejněn na webu školy.
  • Podle technických  možností se žáci zúčastňují videokonferencí. Pokud ze závažných důvodů nemohou, domlouvají se s vyučujícím na náhradním řešení.
  • Žáci pracují podle zveřejněných zadání, úkoly posílají podle pokynů vyučujících. S učiteli komunikují prostřednictvím školního mailu (nikoli soukromým mailem). 
  • Pokud se žáci resp. zákonní zástupci domluví s vyučujícím, mají možnost vyzvedávat (odevzdávat) úkoly v papírové podobě ve vestibulu školy (zámek). Budova je pro tyto účely otevřena denně (PO-Pá) od 7.00  do 8.00 hodin za obecně platných hygienických podmínek (roušky, dezinfekce rukou). 

 Hodnocení

  • Pro hodnocení práce a výstupů v průběhu distančního vzdělávání učitelé používají formativní hodnocení. Po návratu k prezenční výuce budou učitelé zjišťovat a klasifikovat úroveň znalostí a dovedností získaných v distančním vzdělávání.

 Omlouvání

  • Pokud se žák nemůže zúčastnit vyučování, nemůže odevzdat práci, omluví se. Po domluvě s vyučujícím pak pracuje na náhradních úkolech, případně v náhradní době (termínu).
  • Když žák nemůže ze závažných důvodů plnit úkoly, nemůže se účastnit videokonferencí, omluví žáka zákonný zástupce třídnímu učiteli mailem či telefonicky do 3 dnů.           
Náhodný výběr z galerie
Výlet II. stupeň - Mariánké Lázně V. 6 Klaun Ála v MŠ 19 Projekt Kyberšikana 2010 19 Den dětí 2014 I. 5

 

logolink ESF