NÁVRAT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Zveřejněno: 29. 5. 2020, zapsal: Eva Smolíková

Vážení zákonní zástupci,

     od 8. 6. 2020  je umožněn vstup do školy pro žáky 2. stupně za dodržení určitých podmínek, které se týkají Vás, žáků i školy.

     Pročtěte si prosím pečlivě níže uvedené INFORMACE, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout. Využijte kontaktů na třídního učitele/učitelku nebo na ředitelku školy v případě, že bude potřebovat jakékoli bližší vysvětlení nebo pomoc.

     Poté buďte tak laskavi a vyplňte DOTAZNÍK, kterým svůj zájem vyjádříte a zároveň v něm sdělíte informace potřebné pro zajišťování dalších konkrétních kroků.

     Dotazník prosím obratem doručte do školy prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte, nejpozději však do 5. 6. 2020.

     Před prvním vstupem žáka do školy je třeba dodat vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručit ho škole nejpozději v den žákova nástupu.

V Chanovicích 28. 5. 2020                                   Mgr. Eva Smolíková ř.š

iconINFORMACE PRO RODIČE (414,8 KB)DOTAZNÍK (15,7 KB)iconPROHLÁŠENÍ (268,8 KB)
Zveřejněno: 3. 7. 2020
Zveřejněno: 18. 6. 2020
Zveřejněno: 15. 6. 2020
Náhodný výběr z galerie
Projekt Kyberšikana 2010 7 Den pro zámek II. 4 Výlet 8. a 9. ročník 4 Turnaj ve fotbale 27. 6. 2013 14

 

logolink ESF