AKTUALIZACE K NÁVRATU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Zveřejněno: 29. 5. 2020, zapsal: Eva Smolíková

Vážení zákonní zástupci,

     vstup do školy pro žáky 1. stupně je umožněn od 25. 5. 2020  s možností nástupu kdykoli do konce školního roku. Je třeba dodržet určité podmínky, které se týkají Vás, žáků i školy.

     Podrobně je vše uvedeno v  AKTUALIZOVANÝCH INFORMACÍCH. Využijte kontaktů na třídního učitele/učitelku nebo na ředitelku školy v případě, že bude potřebovat jakékoli bližší vysvětlení nebo pomoc.

Budete-li chtít využít možnosti nyní přihlásit dítě k docházce do školy, vyplňte DOTAZNÍK.

     Dotazník prosím obratem doručte do školy prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte. Před prvním vstupem žáka do školy je třeba dodat vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručit ho škole nejpozději v den žákova nástupu.

V Chanovicích 29. 5. 2020                  Mgr. Eva Smolíková ř.š

iconAKTUALIZOVANÉ INFORMACE (405,3 KB)AKTUALIZOVANÝ DOTAZNÍK PRO NÁSTUP PO 29.5. (16,2 KB)iconPROHLÁŠENÍ (268,8 KB)
Zveřejněno: 3. 7. 2020
Zveřejněno: 18. 6. 2020
Zveřejněno: 15. 6. 2020
Náhodný výběr z galerie
Výlet II. stupeň - Mariánké Lázně IV. 16 MŠ - pasování prvňáčků 13 Běžky 15 Lyžařský výcvik 59

 

logolink ESF