NÁVRAT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Zveřejněno: 11. 5. 2020, zapsal: Eva Smolíková

 

Vážení zákonní zástupci,

     od 25. 5. je umožněn vstup do školy pro žáky 1. stupně za podmínek doporučených MŠMT, které se týkají Vás, žáků i školy.

Trídní učitelé Vás kontaktovali, aby Vám osobně sdělili následující:

     Připravili jsme pro Vás INFORMACE, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda žáka do školy opravdu pošlete. Využijte kontaktů na třídní/ho učitelku/učitele nebo na ředitelku školy v případě, že bude potřebovat jakékoli bližší vysvětlení nebo pomoc.

     Poté buďte tak laskavi a vyplňte DOTAZNÍK, kterým vyjádříte svůj zájem o zařazení žáky zpět do školních aktivit.

     Dotazník prosím obratem doručte do školy prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte, nejpozději však do 18. 5. 2020.

     Pokud své dítě přihlásíte do školní skupiny, je třeba, abyste vyplnili ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručili ho škole nejpozději v den žákova nástupu.

V Chanovicích 6. 5. 2020                        Mgr. Eva Smolíková ř.š

iconINFORMACE I. ZŠ (410,5 KB)DOTAZNÍK I.ZŠ (16,2 KB)PROHLÁŠENÍ I. ZŠ (16,3 KB)
Náhodný výběr z galerie
Exkurze v Praze 4 Výlet II. stupeň - Mariánké Lázně V. 2 VVystoupení na MDŽ v Oselcích 3.3.2012 23 Děti z mateřské školy navšítily knihovnu 7

 

logolink ESF