ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zveřejněno: 31. 5. 2019, zapsal: Hana Vaněčková

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019 / 2020

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Chanovice, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění rozhodla takto:

Děti z níže uvedeného seznamu  se přijímají k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 do Základní školy a mateřské školy Chanovice, příspěvková organizace

  Seznam přijatých dětí podle registračních čísel:

01/19/165612

02/19/175307

03/19/175130

04/19/160718

05/19/160407

06/19/160211

07/19/161227

08/19/151108

09/19/136018

10/19/165131

11/19/166005

12/19/165330

V Chanovicích dne 31. 5. 2019, Mgr. Eva Smolíková, ředitelka školy

iconRozhodutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019.pdf (240,2 KB)
Zveřejněno: 3. 7. 2020
Zveřejněno: 18. 6. 2020
Zveřejněno: 15. 6. 2020
Náhodný výběr z galerie
Výlet I. stupeň 9 Příprava posvíceneckých hnětynek 3 Výlet II. stupeň - Mariánké Lázně III. 4 Pohár rozhlasu 2

 

logolink ESF