Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zveřejněno: 30. 4. 2019, zapsal: Eva Smolíková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Chanovice, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění rozhodla takto:

Děti uvedené pod registrační značkou následujícího seznamu se od 2. 9. 2019 přijímají k základnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Chanovice, příspěvkové organizace.

 

01/19/135126

02/19/120905

03/19/135124

04/19/121227

05/19/126106

06/19/126212

07/19/120807

08/19/135212

09/19/130113

10/19/135114

11/19/126201

12/19/130213

13/19/120917

 

V Chanovicích 26. 4. 2019 Mgr. Eva Smolíková, ředitelka školy

iconPŠD rozhodnutí 2019.pdf (124,8 KB)
Zveřejněno: 5. 11. 2019
Zveřejněno: 16. 10. 2019
Zveřejněno: 7. 10. 2019
Zveřejněno: 28. 9. 2019
Náhodný výběr z galerie
Lyžařský výcvik 45 Malý záchranář 7 Projekt Kyberšikana 2010 20 Fotbal 2016 20

 

logolink ESF