Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018

Zveřejněno: 11. 6. 2018, zapsal: Eva Smolíková

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Chanovice, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění rozhodla takto:

 

Děti uvedené pod registrační značkou následujícího seznamu se přijímají k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy Chanovice, příspěvkové organizace.

iconRozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018 (218,4 KB)
Zveřejněno: 11. 2. 2019
Zveřejněno: 9. 1. 2019
Zveřejněno: 9. 1. 2019
Zveřejněno: 14. 12. 2018
Náhodný výběr z galerie
Oranžový pětiboj 10 Den pro zámek 9 Alfrédov II. setkání 4 Karneval v MŠ 2.3.2012 22

 

logolink ESF