Obsah projektu

Projekt je zaměřen na tvorbu ověřených výukových materiálů vedoucích k rozvoji kompetencí u žáků na 1. stupni základních škol formou finančního vzdělávání pedagogů podle programu „Rozumíme penězům“. Ten si škola vybrala z dostupných možností. Výuka finanční gramotnosti podle programu  „Rozumíme penězům“ probíhá aktuálně na 94 základních školách v osmi krajích ČR. Roli finančních expertů a školitelů na seminářích pro pedagogy zastávají dobrovolníci ze známé české banky.

 Dohromady 40 pedagogů ze zapojených škol čeká vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti formou jednodenních seminářů, na kterých se seznámí se základy finanční gramotnosti a možností implementace do výuky. Z těchto pedagogů pak 16 z nich získá dlouhodobější podporu pro to, aby mohli zavádět finanční gramotnost do výuky pro školáky na 1. stupni základní školy a také do ŠVP školy formou moderních vyučovacích metod. Pro tyto vybrané pedagogy se uskuteční tři 3denní semináře, z nichž si odnesou nejen informace a materiály, ale také praktické zkušenosti pro výuku. Na každé škole se pak uskuteční min 3 projektové dny pro více než 500 žáků. Výsledkem všech těchto aktivit na konci projektu budou vytvořené ověřené výukové materiály vedoucí k rozvoji finanční gramotnosti a klíčových kompetencí u žáků na 1. stupni základních škol.

V rámci projektu se tak tedy uskuteční dva 1denní semináře pro min 40 pedagogů, tři 3denní vzdělávací semináře pro 16 pedagogů – garantů za školu a pro každou školu vždy 3 projektové dny v rozsahu 4 – 5 hodin výuky a 3 – 4 hodiny rozboru. Z toho vzniknou metodicky zpracované listy, zprávy a výukové materiály. Více informací k seminářům a projektovým dnům naleznete v aktualitách.

 

logolink ESF