INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Vydávání obědů : školní strávníci 11:30 – 13:15 (podle rozvrhu)

Úhrada za školní stravování

a) inkasem z účtu zákonného zástupce na účet školy do 17. dne na následujícího měsíce; 

b) hotově u vedoucí školní jídelny mezi 15. a 20. dnem následujícího měsíce;

c) převodem na účet školy (824 125 359/0800) do 17. dne následujícího měsíce.

 Je třeba, aby strávníci školní jídelny měli včas uhrazenou platbu za odebrané obědy, jinak budou bohužel ze stravování vyloučeni ( do odstranění nedostatku).

 

Odhlášky ze stravování

a) Z důvodu omluvené neplánované nepřítomnosti (nemoc, návštěva lékaře, závažné rodinné důvody). Odhlášení oběda provádí vždy zákonný zástupce nejpozději ten den, a to osobně u vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky u vedoucí kuchařky (tel.: 720 395 636) v době od 6,00 – 8,00 hod.

b) První den neplánované nepřítomnosti strávníka se považuje za pobyt ve škole, zákonný zástupce může odebrat oběd.

c) Z důvodu předem známé, plánované nepřítomnosti se odhlášení oběda provádí týden předem, nejpozději tři dny, výjimečně den předem, stejným způsobem jako v bodě a).

 

Poznámka: neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Pravidla pro odhlašování platí pro všechny žáky, včetně dojíždějících a těch, kterým je oběd dotován. Pokud rodič opakovaně neodhlásí svému dítěti oběd, může mu být dotace odebrána (viz Vnitřní řád školní jídelny)


iconVnitřní řád školní jídelny (210,9 KB)CENY STRAVNÉHO (15,0 KB)
https://portal.dmsoftware.cz/?ReturnUrlSOL=%2fSOL%2fApp%2fRozvrh%2fKRO011_VypisUcitele.aspx#
Zveřejněno: 28. 6. 2024
Zveřejněno: 14. 6. 2024
Zveřejněno: 6. 6. 2024
Náhodný výběr z galerie
Den dětí 2014 I. 7 Policie v MŠ 2014 II. 4 Výlet II. stupeň - Mariánké Lázně III. 5 Objímání školy 11

 

logolink ESF