Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (viz pozn. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky organizace na adrese www.skolachanovice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Web splňuje povinnost na úrovni A dle harmonizované normy EN 301 549 V2. 1.2. Mezi některé chybějící požadavky na úroveň AA pak patří:

  • web není responzivní – obsah není uzpůsoben prohlížení na mobilních zařízeních,
  • formáty některých vložených dokumentů mohou obsahovat nevhodné typografické prvky.

Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty

Veškeré vložené dokumenty jsou v podobě obecně rozšířených textových formátů, které lze otevřít volně dostupnými programy. Konkrétně se jedná o tyto formáty:

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky využité na tomto webu jsou popsány na samostatné stánce - "Klávesové zkratky".

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo dne 20. 9. 2019 vypracováno na základě vlastního posouzení vlastníkem webové prezentace (v souladu s čl. 3. odt. 1 prováděcího rozhodnutí komise EU 2018/1523).

Prohlášení bylo revidováno dne 21. 9. 2019 provozovatelem webové prezentace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlastník webu si klade za cíl zpřístupnit webovou prezentaci všem jejím uživatelům v souladu se základními principy přístupnosti. V případě potřeby lze využít kontakt:

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace

Chanovice 1, 341 01 Horažďovice

email: reditel(AT)skolachanovice+dot+cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud uživatel nabude dojmu, že webová stránka organizace neposkytuje informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace či provozovatelem webu, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva.

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 


Pozn. 1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

https://portal.dmsoftware.cz/?ReturnUrlSOL=%2fSOL%2fApp%2fRozvrh%2fKRO011_VypisUcitele.aspx#
Zveřejněno: 28. 6. 2024
Zveřejněno: 14. 6. 2024
Zveřejněno: 6. 6. 2024
Náhodný výběr z galerie
Diplom O nejúspěšnější školu 1 Policie v mateřské škole 21 Slavnost slabikáře 2014 6 TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 3

 

logolink ESF