Kontaktní informace

Organizace

Název organizace:  Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace
IČO: 70 988 960
Datová schránka: v29uri3
Sídlo:

Chanovice 1, 341 01 Horažďovice

Zřizovatel:

Obec Chanovice

 

Statutární orgán  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel školy:

Mgr. Josef Štěrba

+ 420 724 181 625

E-mail: reditel(AT)skolachanovice+dot+cz


Zástupkyně  ředitele:

 

Zástupkyně  ředitele:

 

 

Školní poradenské pracoviště:

 


Mgr. Hana Šebková

E-mail: zastupce1@skolachanovice.cz

 

Mgr. Michaela Opavová

E-mail: zastupce2@skolachanovice.cz

 


Výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Hana Šebková

Email: zastupce1@skolachanovice.cz

 

Kariérový poradce

Mgr. Michaela Opavová

Email: zastupce2@skolachanovice.cz

 

Kontakty


  

 

ZŠ 1. stupeň ZŠ:

Školní družina:

 

+420 721 276 287

+420 722 115 095

ZŠ 2. st./kancelář: +420 376 514 345
Mateřská škola:

+420 725 556 528

E-mail: reditel(AT)skolachanovice+dot+cz

 

Doručovací adresy

 

ZŠ 1. stupeň:

 

Chanovice 48

 2. stupeň: Chanovice 1
Mateřská škola: Chanovice 21

 

logolink ESF