NÁVŠTĚVA VE SPOLEČNOSTI PFEIFER

Zveřejněno: 16. 3. 2023, zapsal: Andrea Režná

NÁVŠTĚVA VE SPOLEČNOSTI PFEIFER

Ve středu 1. 3. 2023 navštívili žáci 9. ročníku firmu Pfeifer Chanovice. Exkurze byla součástí výuky v předmětu Svět práce, který pomáhá žákům s profesní orientací a výběrem povolání.

Firma Pfeifer je dnes jednou z největších firem v oblasti dřevozpracujícího průmyslu u nás a spolu s přidruženými zahraničními závody pak i v evropském měřítku.

Žáci měli velmi dobrou příležitost seznámit se s výrobním programem a prohlédnout si podrobně celý výrobní areál. Mohli se podívat do provozů, kde se vyrábějí šalovací desky, prvky dřevěných konstrukcí, hoblované výrobky i pelety na vytápění.

Zjistili, že se zde využívá dřevní surovina ze sta procent a že se v podniku věnuje velká pozornost ochraně přírody, úsporám ve spotřebě energií a co nejšetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

Žáci si mohli všimnout, jak se použitím moderních výrobních postupů nahrazována lidská práce a jak je celá výroba maximálně automatizovaná. Pracují zde převážně vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří se zabývají hlavně řízením a kontrolou výroby.

Seznámili se i s plány na další rozvoj společnosti Pfeifer i s reálnou možností pro mnohé z nich v této firmě najít i budoucí uplatnění.

Celá exkurze byla pro žáky 9. ročníku velice zajímavá a přínosná nejen s ohledem na volbu budoucího povolání. Proto děkujeme vedení firmy, která nám prohlídku umožnila uskutečnit.

 

Mgr. Josef Štěrba

NÁVŠTĚVA VE SPOLEČNOSTI PFEIFER 5NÁVŠTĚVA VE SPOLEČNOSTI PFEIFER 4NÁVŠTĚVA VE SPOLEČNOSTI PFEIFER 3NÁVŠTĚVA VE SPOLEČNOSTI PFEIFER 2NÁVŠTĚVA VE SPOLEČNOSTI PFEIFER 1
https://portal.dmsoftware.cz/?ReturnUrlSOL=%2fSOL%2fApp%2fRozvrh%2fKRO011_VypisUcitele.aspx#
Zveřejněno: 14. 6. 2024
Zveřejněno: 6. 6. 2024
Zveřejněno: 4. 6. 2024
Náhodný výběr z galerie
Klaun Ála v MŠ 11 Projekt Kyberšikana 2010 4 Seminář s I. Sieberovou 3 Rýžování zlata 8

 

logolink ESF