ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2020

Zveřejněno: 23. 3. 2020, zapsal: Eva Smolíková

Na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“, č. j. MSMT – 12639/2020-1 bylo rozhodnuto, že  zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhnou bez osobní přítomností dětí ve škole.

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Chanovice proběhne od 6. dubna do 24. dubna 2020.

 V  těchto dnech budou přijímány žádosti o přijetí k povinné školní docházce formou písemné přihlášky. Tuto přihlášku obdrží zákonní zástupci dětí ze spádové oblasti ZŠ Chanovice poštou.

Tiskopis bude také ke stažení na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci si tiskopis přihlášky mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy každý všední den v době od 7.00 do 8.30 hodin, případně po domluvě (telefonem nebo mailem) i v jinou dobu.

 Rodiče doručí vyplněnou přihlášku osobně nebo poštou na adresu školy nejpozději do 24. 4. 2020. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy.

                                                                                                     Mgr. Eva Smolíková, ředitelka školy

iconŽÁDOST O PŘIJETÍ ZŚ 2020.pdf (189,2 KB)
Zveřejněno: 3. 7. 2020
Zveřejněno: 18. 6. 2020
Zveřejněno: 15. 6. 2020
Náhodný výběr z galerie
Turnaj ve fotbale 27. 6. 2013 7 Den dětí 2017 6 Den pro zámek III. 12 Podzimní stopovaná v MŠ 19

 

logolink ESF