Ostatní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci

Václav Ladman

  školník

Marie Křenová

Miroslava Korbelová

Iveta Polenová

Pavla Kočová

 

kuchařka ZŠ

kuchařka MŠ

pomocná kuchařka ZŠ

vedoucí jídelny ZŠ a MŠ, pokladní

Petra Šubová   hospodářka školy

Jana Radová

Věra Buršíková

 

uklízečka 2. stupně a školní jídelny

uklízečka 1. stupně a mateřské školy

Školní družina

 Mgr. V. Šimanovská

 telefon

 Olina Korousová

 

vedoucí vychovatelka školní družiny

722 115 095

vychovatelka ŠD

Mateřská škola

Eva Bočková

Alena Kestnerová

Lucie Stejskalová

 

 

učitelka MŠ, třídní učitelka "Koťata"

učitelka MŠ, třídní učitelka "Motýlci"

asistentka pedagoga MŠ/ZŠ

 

 

logolink ESF